Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

FLÜT EĞİTİMİNDE EKOLLER, EVRENSELLEŞME SÜRECİ VE BU SÜRECE USTALIK SINIFLARININ ETKİSİ

Afton Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.1-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitim Yıllarından Profesyonelliğe, Üfleme ve Vurma Çalgı Çalan İcracılarda Cinsiyetin İcraya Etkisi

Etnomüzikoloji Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.25-40, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Siyasi Tarihinde Seçim Müziklerinin Partilerin Başarısına Etkisinin Müzikal Açıdan Değerlendirmesi

Etnomüzikoloji Derneği Uluslararası Etnomüzikoloji Sempozyumu Müzik ve Politika, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018, ss.470-496

Kitle İletişim Araçlarının ve Teknolojik Gelişimlerin Klasik Batı Müziği Özelinde Müzik Öğrencisi, Sanatçı ve Dinleyicilere Etkisi

2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.146-147

Eğitim Yıllarından Profesyonelliğe, Üfleme Ve Vurma Çalgı Çalan Sanatçılarda Cinsiyet Kavramının Etkisi

. Uluslararası İpekyolu Müzik Konferansı, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 17 - 19 Temmuz 2017, ss.119-124