Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

’Ne Bilir Kadın Oyun Oynamayı’: Kadın Oyuncuların E-Spor Deneyimleri

Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, sa.3, ss.322-329, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetlerine Yönelik Halkın Algı ve Beklentileri – Adapazarı İlçesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.263-275, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Leisure Loyalty: The Role of Involvement and Constraints

Higher Education Studies, cilt.8, ss.168-176, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fitness Merkezleri Müşterilerinin Hizmet Kalitesi ile İlgili Beklenti ve Algı Düzeylerinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.23-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Labour Process of Football RefereesIn Professional leagues: The Example of Sakarya Province

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.7, ss.254-269, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Covid 19 Pandemisinin Espor Ekonomisine Etkisi

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2020

Türkiye Futbol Süper Ligi Ekonomisi

3. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon ve Dans Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2020

Halkın Gözünde Belediyelerin Sunduğu Spor Hizmetleri - Adapazarı İlçesi Örneği

17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2019

Türk Futbolunda E-Bilet Uygulaması Üzerine Bir İnceleme

Uluslarası Marmara Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

Dünya’da ve Türkiye’de Espor Ekonomisi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Üniversite öğrencilerinin bisiklet sporuna yönlendirilmesi:Sakarya Üniversitesi örneği

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

GÜNÜMÜZÜN POPÜLER KAVRAMI E-SPOR: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar - 4, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editör, Çizgi Kitapevi, Konya, ss.59-71, 2021 Creative Commons License

Dünyada ve Türkiye’de E-spor Ekonomisi

Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar - 3, Elif Karagün,Ozan Yılmaz, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.59-73, 2020 Creative Commons License

Boş Zaman ve Rekreasyon Pazarlaması Üzerine

Spor ve Rekreasyon Araştırmaları Kitabı - 3, BAYAZIT Betül,KARAÇAR Ercan,YILMAZ Ozan, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.106-118, 2020 Creative Commons License

Türkiye Futbol Süper Ligi Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme

Spor Bilimlerinde Güncel Konular ve Araştırmalar-2 "Covid-19 Pandemisi 2020", Elif KARAGÜN,Ozan YILMAZ, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.89-108, 2020 Creative Commons License