Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2000 - 2005 Doktora

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1995 - 1999 Yüksek Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

 • 1991 - 1995 Lisans

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  Karadeniz'in Trabzon yöresinde oksik zonda sedimantasyon yapan materyalin bazı ağır metal, radyonüklid, organik karbon ve klorofil - A düzeylerinin araştırılması

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1999 Yüksek Lisans

  Pazar (Rize) yöresi litoral zonundaki bazı radyonüklid ve ağır metal düzeylerinin belirlenmesi

  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Kök Hücre ve Doku Mühendisliği Kursu

  Diğer , KÖGEM