Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of PCDD/F pollution in surface sediments of Izmit Bay

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.20, sa.9, ss.6611-6619, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of heavy metal pollutants at various depths in the Gulf of Izmit

MARINE POLLUTION BULLETIN, cilt.73, sa.1, ss.389-393, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

SEASONAL CHANGES IN SETTLING PARTICULATE MATTER ON THE EASTERN TURKISH COAST OF THE BLACK SEA

Fresenius Environmental Bulletin, cilt.18, ss.1312-1318, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Heavy metals in sinking particles and bottom sediments from the eastern Turkish coast of the Black Sea

ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, cilt.78, sa.2, ss.396-402, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Radionuclides in a sediment trap and bottom sediment samples from the eastern Turkish coast of the Black Sea

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.268, ss.133-136, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of seasonal physicochemical conditions and chlorophyll a concentrations in Izmit Bay Marmara Sea

Journal of Black Sea and Mediterranean Environment, cilt.22, ss.201-217, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PAH and PCB Levels in Malva sylvestris L Specimens Collected from Kocaeli Turkey

Biomonitoring, cilt.2, ss.42-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Towards the Turkish Antarctic Science Programme

J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.20, sa.1, ss.92-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessment of element concentrations in widely consumed cultured fish in Turkey

SU URUNLERI DERGISI, cilt.30, ss.77-81, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of non essential element and micronutrient concentrations in seafood from the Marmara and Black Seas

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.19, ss.312-331, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seasonal variations of microplankton compositionin İzmit Bay (Sea of Marmara)

Journal of Black Sea Mediterranean Environment, cilt.17, ss.216-222, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Use of marine algae as biological indicator of heavy metal pollution in Turkish marine environment

Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.16, ss.43-52, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cytogenetic effects of wastes of copper mine on root tip cells of Allium cepa L

Pakistan Journal of Biological Sciences, cilt.3, ss.376-377, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Low Cost Microcosm Setup for Marine Climate Change Studies

2nd International Environmental Chemistry Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.25

A Preliminary Study on Microplastic Distribution of the Sakarya River Basin

2nd International Environmental Chemistry Congress, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.29

PRELİMİNARY TAXONOMY OF MACROİNVERTEBRATE FAUNA OF THE DİL CREEK

VII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, 5 - 07 Ağustos 2019

Preliminary Taxonomy of Macroinvertebrate Fauna of the Dil Creek

VII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ONVOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, Batumi, Gürcistan, 5 - 07 Ağustos 2019, cilt.1, ss.70

SOURCE APPORTIONMENT OF PAHS USING A MACROPHYTE SPECIES

VII. UMTEB INTERNATIONALCONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES, 5 - 07 Ağustos 2019

Dilderesi Fitobentoz Çeşitliliğinin Araştırılması

VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 27 - 29 Ağustos 2018, cilt.1, ss.41

DDT DERIVATIVES IN FISH AND SEDIMENT SAMPLES COLLECTEDFROM GALINDEZ ISLAND (ANTARCTIC PENINSULA)

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, cilt.1, ss.133

ASSESSMENT OF CAFFEINE EFFECTS ON MARINE PHYTOPLANKTONGROWTH

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, cilt.1, ss.78

ASSESSMENT OF PCDD/F LOADS FROM DIL DERESI TO IZMIT BAY

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapest, Macaristan, 19 - 23 Ekim 2017, cilt.1, ss.96

ASSESSMENT of PCDD/F LOADS FROM DİL DERESİ TO İZMİT BAY

3th International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 19 - 23 Ekim 2017, ss.96

Fish fauna of some inland water bodies of Kocaeli Province, Turkey

ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Çanakkale, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.90

Autumn 2015 Plankton Bloom in İzmit Bay (Marmara Sea)

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1

Invasive Freshwater Fish of Kocaeli Province/TURKEY

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversit, Minsk, Belarus, 5 - 08 Temmuz 2017, cilt.1, ss.181

Eutrophic State of the Eastern Basin of Izmit Bay the Marmara Sea in Autumn 2014

II. International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

EVALUATION OF PCDD F POLLUTION IN THE MUSSEL MYTILUS GALLOPRVINCIALS TISSUE IN IZMIT BAY

II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Evaluation of PCDD F Pollution in the Mussel Mytilus galloprovincialis Tissue in Izmit Bay

II. International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Seasonal Distribution of Fish Species in a Recent Industrial Fishing Ban Area

II. International Conference on Environmental Science and Technology, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

EVALUATION OF PCDD FPOLLUTION IN THE MUSSEL MYTILUS GALLOPRVINCIALIS TISSUE INIZMIT BAY

The Internatıonal Conference on Environmental Science andTechnology(ICOEST), 28 Eylül - 02 Ekim 2016

Çok Geç Olmadan

2. Biyoloji Öğrenci Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 11 Mart 2016

Measurement Of Natural And Cs-137 Radioactivity Concentrations At Izmit Bay (Marmara Sea), Turkey

9th International Physics Conference of the Balkan-Physical-Union (BPU), İstanbul, Türkiye, 24 - 27 Ağustos 2015, cilt.1722 Creative Commons License identifier identifier

ASSESSMENT OF THE SPRING 2015 PLANKTON BLOOMS IN IZMIT BAY THE MARMARA SEA

3rd Science for the Environment Conference, Arhus, Danimarka, 1 - 02 Ekim 2015

Contents of As Cd Hg and Pb in two cultured fish species from TURKEY

1st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment, Hydromedit 2014, Volos, Yunanistan, 13 - 15 Kasım 2014, cilt.1, ss.99-101

Dil Deresi (Kocaeli) Kaynaklı Sediment Yükünün Hesaplanması

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.1, ss.197

Aşağı Sakarya Nehri’nin Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, cilt.1, ss.290

The Composition of Microplankton in Izmit Bay (Marmara Sea-2011)

ICOEST 2013, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, cilt.1, ss.168-169

Study The Annual Nutrient and Oceanographic Data in Izmit Bay (Marmara Sea-2011)

ICOEST 2013, Nevşehir, Türkiye, 18 - 23 Haziran 2013, cilt.1, ss.166-167

PAH PCB Levels in Malva sylvestris from Different Spots of Kocaeli Turkey

International Conference on Environmental Science and Technology, 18 - 21 Haziran 2013

İzmit Körfezinde Meydana Gelen Plankton Çoğalması ile İlgili Bir Çalışma (Mart 2013)

17. Ulusal Su Ürünleri Sempoyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, cilt.1, ss.74

İzmit Körfezi (Marmara) Sediment Örneklerinde Bazı Parametrelerin Belirlenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.898

İzmit Körfezi Mikroplankton DeğişimininMevsimsel İncelenmesi

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 07 Eylül 2012, cilt.1, ss.243-244

PCB Concentrations in Bottom Sediment Samples From Izmit Bay

European Geosciences Union General Assembly, 3 - 08 Nisan 2011

İzmit Körfezi’xxnde Meydana Gelen Alg Patlaması Üzerine Bir Araştırma

Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2010, cilt.1, ss.464-468

DENİZ RADYOEKOLOJİSİNDE SEDİMENT TUZAĞI(SEDİMENT TRAP) ÇALISMALARININ ÖNEMİ VE YAPILANARASTIRMALAR

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009, cilt.1, ss.313-319

Farklı Boy gruplarındaki Midyelerde (M. galloprovincialis) Kondisyon İndeksi değerlerinin Araştırılması

Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, cilt.1, ss.34

Kocaeli Dilderesi Suyu ile Muamele edilen Soğan (A. cepa) Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen Sitotoksik Etkiler

Ulusal Su Günleri 2009 Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 29 Eylül - 01 Ekim 2009, cilt.1, ss.55

Değiirmendere Chironomidae (Diptera) Larvaları Üzerinde Bir Ön Çalışma

XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 Eylül - 20 Haziran 1996, cilt.1, ss.4-12

Kitap & Kitap Bölümleri

Denizel İklim Değişikliği Çalışmalarında Mezokozm Uygulamaları

İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Üzerine Etkileri, Barış Salihoğlu,Bayram Öztürk, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), İstanbul, ss.1-266, 2021

HARMFUL ALGAL BLOOMS (HABs) AND MUCILAGE FORMATIONSIN THE SEA OF MARMARA

THE SEA OF MARMARA MARINE BIODIVERSITY FISHERIES CONSERVATION AND GOVERNANCE, Emin ÖZSOY, M. Namık ÇAĞATAY, Neslihan BALKIS, Nuray BALKIS, Bayram ÖZTÜRK, Editör, TÜDAV, İstanbul, ss.768-786, 2016