Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Application of Furfurylamine Bound Keto-Oxime Compound as Modifier in the Voltammetric Determination of Nickel(II) Ion

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE AND LIFE CONGRESS (IHSLC 2018), 2-5 May, Burdur, Turkey., Burdur, Türkiye, 02 Mayıs 2018, ss.102-103