Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mali Disiplinin Sağlanması Açısından Türkiye IMF İlişkileri

MALIYE DERGISI, ss.144-158, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye nin Petrol Bağımlılığının Tarihsel Gelişimi ve Ekonomik Etkileri

Uluslararası Enerji ve Güvenlik Konresi, Kocaeli, Türkiye, 15 - 17 April 2014, cilt.1, ss.199-211

YENİ EKONOMİ BAĞLAMINDA KAMU HARCAMALARININDİSİPLİNE EDİLMESİ

II. CONGRESS OF INTERNATIONAL SOCIALSCIENTISTS“SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMICSEARCH IN CENTRAL ASIAN SOCIETIES”, Bishkek, Kırgızistan, 22 - 24 Ekim 2008