Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

THE GLOBAL AND LOCAL ROBUSTNESS ANALYSIS IN GEODETIC NETWORKS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.5, no.1, pp.42-48, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

INTERPRETING DEFORMATION RESULTS OF GEODETIC NETWORK POINTS USING THE STRAIN MODELS BASED ON DIFFERENT ESTIMATION METHODS

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING AND GEOSCIENCES, vol.5, no.1, pp.49-59, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sıklaştırma Ağlarının Yer Kabuğu Hareketlerine Karşı Duyarlıkları ve Olası Algılayabilirlik Düzeyleri

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2, pp.81-87, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kentsel Planlama ve Kalkınma Projelerinde Ulusal Jeodezik Altyapının Önemi

Kocaeli Mimarlar Odası, Mimarizm Dergisi, vol.2005, no.1, pp.118-121, 2005 (Other Refereed National Journals)

Yaşamsal Altyapı Sistemlerinin İzlenmesi

Kocaeli Mimarlar Odası, Mimarizm Dergisi,, vol.2005, no.1, pp.122-125, 2005 (Other Refereed National Journals)

Su Dağıtım Şebekeleri İçin Minimum Yük Kayıplı Bir Optimizasyon Stratejisi

hkm, Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi,, pp.44, 2005 (Other Refereed National Journals)

Bulanık Mantık ve Jeodezik Uygulamalarındaki Yeri

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi,, pp.4-14, 2001 (Other Refereed National Journals)

Jeodezik Ağlarda Uyuşumsuz Ölçülerin Yerelleştirilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Davranışları

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Ankara., no.84, pp.17-34, 1998 (Other Refereed National Journals)

Jeodezik Ağların Şekil Yönünden Optimizasyonunda Ardışık Dengeleme Yönteminin Kullanılması

Pamıkkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, pp.603-612, 1998 (Other Refereed National Journals)

Yer Merkezli Üç Boyutlu Jeodezik Ağlarda Datum Sorunu

Harita Dergisi,, pp.55-61, 1996 (Other Refereed National Journals)

Yer Merkezli Üç Boyutlu Yüzey Ağlarında Ağırlık Optimizasyonu

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, pp.20-33, 1995 (Other Refereed National Journals)

Bütünleşik Yüzey Ağı Ölçülerinin Değerlendirilmesi

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi,, pp.14-22, 1995 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Yüzey Ağı Projesi Pilot Uygulaması

Tapu ve Kadastro Dergisi,, pp.30-32, 1994 (Other Refereed National Journals)

Ankara GPS Test Ağında Yersel Gözlemlerle GPS Ökçülerinin Birlikte Dengelenmesi

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi,, pp.7-20, 1994 (Other Refereed National Journals)

Ankara sayısal Harita Yapımı Projesindeki Jeodezik Çalışmalar

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, pp.47-54, 1993 (Other Refereed National Journals)

Yüzey Ağlarının Dengelenmesi Sorunlarına Pratik Yaklaşımlar

Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi, Ankara, pp.67-79, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Jeodezik Ağ Noktalarına İlişkin Deformasyon Sonuçlarının Farklı Kestirim Yöntemlerine Dayanan Gerinim Modelleriyle Yorumlanması

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1-10

Jeodezik Ağlarda Global ve Lokal Sağlamlık İrdelemeleri

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 25 April 2019, pp.1-9

SENSITIVITY OPTIMIZATION AT THE DENSIFICATION GPS NETWORKS FOR MONITORING CRUSTAL MOVEMENTS

3rd International Scientific Conference on Geobalcanica, Skopje, Macedonia, 20 - 21 May 2017, pp.9-16 identifier

Doğrusal Hipotez Testleri Ile Gerinim Analizi, Sözlü Sunum

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 May 2013, vol.1, pp.1-8

Doğrusal Hipotez Testleri ile Gerinim Analizi

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Turkey, 14 - 17 May 2013

Yerkabuğu Hareketleri için Multivaryat Düzenli GPS Ağlarında Deneysel Algılayabilirlik Analizleri: Kocaeli IZDOGAP GPS Ağı

TMMOB Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Prof. Dr. Ergün Öztürk Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Turkey, 15 March 2013, vol.1, no.1, pp.1-8

Multivaryat Düzenli GPS Ağlarında, Yer Kabuğu Hareketleri için Deneysel Algılayabilirlik Analizleri: Kocaeli İZDOGAP GPS Ağı.

TMMOB HKMO Kocaeli Temsilciliğ, Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK Jeodezi Kolokyumu, Kocaeli, Turkey, 15 March 2013

Dengeleyici Fonksiyonların Belirlenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

Mühendislikte Modern Yöntemler Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2001, pp.50-63

The design and evaluation stages of local GPS networks for monitoring crustal movements

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Turkey, 17 - 19 August 2009, pp.1-15

Yerkabuğu Hareketlerinin Kalman Filtresi ile İzlenmesi Monitoring of Crustal Movements by Using Kalman Filter

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.275-285

Monitoring Of Crustal Movements By Using Kalman Filter

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.275-285

Double Stage Semi Dynamic Polynomial Surface Fitting For Modelling The Local Geoid

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.265-274

Improving of Spatial Data Obtained Remote Sensing İmages for Monitoring of Earhquake Damages

International Earthquake Syposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 October 2007, pp.526-536

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine

11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, X. Paralel Oturum: Jeodezi II, Ankara, Turkey, 02 April 2007

Polinomsal Yükseklik Dönüşümü

11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, XIII. Paralel Oturum: Jeodezi III, , , , (2007), Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1

Yapay Sinir Ağlarının Jeodezide Uygulamaları Üzerine Öneriler

TMMOB-HKMO, 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 2 - 06 April 2007, pp.1-10

GPS Ağları İçin Bir Optimizasyon Stratejisi

TMMOB, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.460-474

Sayısallaştırma Modelleri ve Sayısallaştırılmış Harita Konum Bilgilerinin Güvenirliği

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2005, KOÜ Yayın No 204, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.171-181

Uydu Görüntülerinde Geometrik Düzeltme İşlemleri için Kullanılan Modellerin Sorgulanması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu BMYS’2005, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.651-659

Uydu Görüntülerlinde Geometrik Düzeltme İşlemleri İçin Kullanılan Modellerin Sorgulanması

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, BMYS’2005 KOÜ Yayın no 204, Kocaeli, Turkey, 16 - 18 November 2005, pp.651-659

Analysis of Discontinuities on Earth s Crust Movements By Local Geoids Evaluated Finite Elements

International Earthquake Symposium Kocaeli 2007, Kocaeli, Turkey, 22 - 26 October 2007, pp.257-264

Monitoring Of Water Distribution Networks

Technologies And Trends For Disaster, Ee-21c Programme,Session Ts-8:, Ohrid, Bulgaria, 28 August - 01 September 2005

GPS Ağlarında En Uygun Gözlem Zamanlarının Planlanması

TMMOB, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası, 10. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 - 01 April 2005, pp.475-485

GPS Ağlarında En Uygun Gözlem Anlarının Planlanması

TMMOB-HKMO, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 March - 01 April 2005, pp.1-7

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Optimizasyonu Üzerine Öneriler

TUJK 2004 Bilimsel Toplantısı, Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.9-14

Günümüzde Mühendislik Ağlarının Tasarımı Üzerine Öneriler

TUJK 2004 Mühendislik Ölçmelerinde Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Zonguldak, Turkey, 14 - 16 October 2004, pp.1-16

Maden Sahalarında Kurulan Deformasyon Ağlarının İzlenmesi

TMMOB HKMO 8. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 19 - 23 March 2001, pp.44-54

Fuzzy Logic and Detection of Outliers

hird Turkish - German Joint Geodetic Days, Towards a Digital Age, İstanbul, Turkey, 1 - 03 June 1999

GPS Ağlarında Duyarlık ve Güven Optimizasyonu

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 March 1999, pp.135-152

Maden Sahalarında Kurulan Deformasyon Ağlarının Optimizasyonu

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 05 March 1999, pp.329-341

Uyuşumsuz Ölçülerin Belirlenmesi Sürecinde Fuzzy Logic Bulanık Mantık Yaklaşımı

TMMOB HKMO 7. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 1999, pp.213-227

Bütünleşik Olarak Değerlendirilen Yüzey Ağlarının Optimizasyonu

Türk Haritacılığının 100. Yılı, TUJJB ve TUFUAB Kongreleri,Bildiriler Kitabı, Ankara, Cilt II, Turkey, 1 - 05 May 1995, pp.259-267

GPS Ölçüleri ve Yersel Gözlemlerden Yararlanarak Bölgesel Yerkabuğu Deformasyonlarının İzlenmesi

Türk Haritacılığının 100. Yılı, TUJJB ve TUFUAB Kongreleri, Bildiriler Kitabı, Ankara, Cilt II, Ankara, Turkey, 1 - 05 May 1995, pp.393-402

Türkiye Yüzey Ağı Projesi Uygulamalar Sorunlar Öneriler

TMMOB HKMO IV. Harita Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 February 1993, pp.415-422

Books & Book Chapters

Evaluation of VLBI Observations with Sensitivity and Robustness Analyses

in: Stochastic Models for Geodesy and Geoinformation Science, Frank Neitzel, Editor, MDPI, Basel, pp.91-106, 2021