Education Information

Education Information

 • 1992 - 1999 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1992 - 1994 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Murathan Mungan’ın Hikayelerinin Kültür Yapılarının Değerlendirilmesi ve Greimas Göstergebilim Yöntemine Göre Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 1992 Postgraduate

  Ahmet Kutsi Tecer’in Türk Halk Kültürüne ve Edebiyatına Katkıları

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi