Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1992 - 1999 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 1992 - 1994 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Murathan Mungan’ın Hikayelerinin Kültür Yapılarının Değerlendirilmesi ve Greimas Göstergebilim Yöntemine Göre Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 1992 Yüksek Lisans

  Ahmet Kutsi Tecer’in Türk Halk Kültürüne ve Edebiyatına Katkıları

  Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi