Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Masallarda Eleştirel Düşünme: Müskürümü Sultan Masalı Örneği

Foklor/Edebiyat, cilt.27, sa.106, ss.419-435, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A CULTURAL APPROACH TO EARTHQUAKE COPING STRATEGIES: EXAMPLES OF TURKISH FOLK POEMS AND MEMORATES

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.13, sa.31, ss.1073-1087, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖN OKUMA KAZANIMI STRATEJİLERİ VE BU STRATEJİLERİN 10. SINIF DERS KİTABI METİNLERİNDEKİ YETERLİLİĞİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1362-1372, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.1791-1803, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türk dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Kültürel İşlevi

turkish studies, cilt.13, ss.37-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinin Sanatsal Metin Oluşturma Hedefine Yönelik Bir Araştırma

Turkish Studies, cilt.12, ss.223-236, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TRADITIONAL GAME AND WAYS OF RECREATION AS A CULTURAL HERITAGE IN THE STORIES OF MURATHAN

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, cilt.10, ss.61-72, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Külkedisi Masalı Üzerine Bir Araştırma

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, ss.25-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitude of pre-service teachers through punishment within jung’xxs theory of archetypes

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, ss.1617-1623, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Halk Anlatılarının metinselliği

Motif Akademi Halk Bilim Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Halk Şiirinde Renklerin Değerleri ve Anlama Katkısı

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, ss.92-108, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkarısı İnanmaları ve Bilim

Milli Folklor, ss.67-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kurnaz Köylü Masalı’ında İletişim Çalışmaları

Milli Folklor, cilt.8, ss.35-39, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

masal ve efsanelerle halk eğitimi

iNÖNÜ üNİVERSİTESİ eĞİTİM fAKÜLTESİ dERGİSİ, cilt.5, ss.13-21, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halk Şiiri Geneli ve Aşık Veysel Şiiri Özelinde Yol İmgesi

Folklor-Edebiyat Dergisi, ss.59-69, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiirsel Halk Edebiyatı Ürünlerinin Çocuğun Dil Eğitimine Katkıları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fak.Dergisi, cilt.5, ss.23, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karacaoğlan ın Bazı Şiirlerinde Ölüm İmgesi

Milli Folklor, cilt.8, ss.96-97, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yunus Emre nin Bir Şiirinin Göstergebilimsel İncelenmesi

Türkiyat Araştırmaları, ss.210, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Depremle Başa Çıkma Stratejilerine Kültürel Bir Yaklaşım: Türk Halk Anlatıları Örneği

6. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU KOCAELİ 2019,VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.240-246

Uluslararası Tam metin bildiri4 Pre-Reading Acquisition Strategies in the Turkish Language and Literature Curriculum and Their Qualifications in the Students Textbook in Grade 10

” presented at the 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2018, WROCKLAW, 2018., 3 - 05 Temmuz 2018

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKÜLTÜREL AKTARIM

Prof. Dr. M. Fuad Köprülü Anısına II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2017

The Educational Functions imposed to folk tales in schoolbooks for children sliterature course

1.st ınternatıonal conference on lıfelong learnıng and leadershıp for all, Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015, ss.399-402

A RESEARCH ON THE METHODS AND TECHNIQUES APPLIED BY LANGUAGE AND LITERATURE TEACHERS

Şe, , IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

A Research About the Goal of Producing An Art Work in Turkish Language and Literature Courses

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 Şubat 2016

COMPARISON BETWEEN THE LANGUAGE AND LITERATURE TEACHING PROGRAMMES IN FINLAND AND TURKEY

V. European Coference on Social and Behavioral Scienses, Pietersburg, Güney Afrika, 11 - 14 Eylül 2014

THE CONSTRUCTION OF CHILDREN AT THE PRIMARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAMME

V. European Conference on Social and Behavioral SciencesBaltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia, 11 Eylül 2013 - 14 Eylül 2014

Teacher Feedback on the Turkish and Turkish Culture Class: The Example of Bremen,

procedia-social-and-behavioral-sciences/vol/46?page-size=100page=4, 5 - 07 Şubat 2013, ss.722-728

The developmental phases of phases Turkish tale

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.3093-3096 identifier

Halk Şiirinde Saz

Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Aralık 2007, ss.172-196

Kitap & Kitap Bölümleri

Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde 2015- 2017 Yılları Arasında Yapılan Akademik Makalelerdeki Eğilimler

Current Debates in Education, Şenel Gerçek, Editör, IJOPEC PUBLICATION no: 2018/11, London, ss.151-163, 2018

çocuk edebiyatı ders kitaplarında halk anlatı türlerine yüklenen eğitimsel işlevler

Current Debates in Linguistics Literature, şenel Gerçek, Umut Balcı, Editör, IJOPEC PUBLİCATIONS, London, ss.125-143, 2017

The Construction of Children at the Primary Education Turkish Language Teaching Programme

Research on Social Studies, Mehmet Ali Içbay, Hasan Arslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edition, Frankfurt, ss.111-120, 2016

THE CONSTRUCTION OF CHILDREN AT THE PRIMARY EDUCATION TURKISH LANGUAGE TEACHING PROGRAMME

Research on Social Studies, Mehmet Ali Icbay, Hasan Aslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edıtıon, Frankfurt, ss.111-120, 2016

""The Comparison of Language and Literature Teaching in Turkey and Finland", ("Research On Social Studies" içinde)

Research On Social Studies, Hasan Aslan,Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang GmbH, Frankfurt, ss.57-66, 2016

The Comparison of Language and Literature Teaching in Turkey and Finland

Research on Social Studies, Mehmet Ali Içbay, Hasan Arslan, Frederic Jacobs, Editör, Peter Lang Edition, Frankfurt, ss.57-66, 2016