Education Information

Education Information

 • 2011 - 2020 Doctorate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1996 - 1999 Postgraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Turkey

 • 1992 - 1996 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Faculty Of Scıence And Letters, Department Of Chemıstry, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Gözenekli Polimer Mikro Kürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sulu Çözeltilerden Fenol Giderimi için Kullanılması

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1999 Postgraduate

  Eskişehir Şebeke Sularında Cl-, Br-, I-, NO3-, NO2-, NH4+ İyonlarının ve As, Cd, Al, Cr, Pb, Cu, Zn Derişimlerinin Saptanması

  Eskisehir Osmangazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  Occupational Health and Safety , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2015C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

  Occupational Health and Safety , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2000Tehlikeli Kimyasallar Eğitimi

  Vocational Training , Fransa İtfaiyesi