Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2020 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1997 - 1999 Yüksek Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya, Türkiye

 • 1992 - 1996 Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2020 Doktora

  Gözenekli Polimer Mikro Kürelerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sulu Çözeltilerden Fenol Giderimi için Kullanılması

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

 • 1999 Yüksek Lisans

  Eskişehir Şebeke Sularında Cl-, Br-, I-, NO3-, NO2-, NH4+ İyonlarının ve As, Cd, Al, Cr, Pb, Cu, Zn Derişimlerinin Saptanması

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2015İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

 • 2015C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü