Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and characterization of polymer microspheres and its application for phenol adsorption

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.159, ss.290-303, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Magnetic porous polymer microspheres: Synthesis, characterization and adsorption performance for the removal of phenol

Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, cilt.56, sa.6, ss.564-576, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kilin Kalsinasyonunun Sentezlenen Kil/Polimer Kompozitlerinin Özelliklerine Etkisi

18. Ulusal Kil Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.1-3

Comparison of Adsorption Behavior of Phenol onto Magnetic and Nonmagnetic Polymer Microspheres

18th INTERNATIONAL CHROMATOGRAPHY CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018

Karbon Nanotüplerin İnsan Sağlığı Açısından Tehlikeleri

VIII. işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2015, ss.349-354

Synthesis of New Calcined Sepiolite/Poly(vinylimidazole) Nanocomposites and Use for Removal of Brilliant Yellow from Aqueous Solutions

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 Nisan 2018

Preparation and Characterization of Magnetic Porous Polymer Microbeads by Suspension Polymerization

PPM 2017, The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, Kuşadası, Turkey, 12 - 15 Eylül 2017

Türkiye’de Yangın ve Yangın Eğitimi

Yangın Güvenlik Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2000, ss.139-141

Kitap & Kitap Bölümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği, Dr. Öğr. Üyesi EMİN ARGUN ORAL, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, ss.4-20, 2019

Etiketleme ve İşaretlemenin Türleri ve Kullanıldığı Yerler

Etiketleme ve İşaretleme, Prof. Dr. CAFER ÇELİK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, ss.42-59, 2015

Etiketlerde Uluslararası Standartlar, Şekil, Boyut ve Renk Özellikleri

Etiketleme ve İşaretleme, Prof.Dr. Cafer ÇELİK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.110-132, 2015

Etiketleme ve İşaretlerde Bulundurulması Asgari Gerekler

Etiketleme ve İşaretleme, Prof.Dr.Cafer ÇELİK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.238-259, 2015