Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Magnetic porous polymer microspheres: Synthesis, characterization and adsorption performance for the removal of phenol

Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, vol.56, no.6, pp.564-576, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kilin Kalsinasyonunun Sentezlenen Kil/Polimer Kompozitlerinin Özelliklerine Etkisi

18. Ulusal Kil Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 September 2019, pp.1-3

Comparison of Adsorption Behavior of Phenol onto Magnetic and Nonmagnetic Polymer Microspheres

18th INTERNATIONAL CHROMATOGRAPHY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 15 - 18 November 2018

Karbon Nanotüplerin İnsan Sağlığı Açısından Tehlikeleri

VIII. işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi, Turkey, 16 - 18 May 2015, pp.349-354

Synthesis of New Calcined Sepiolite/Poly(vinylimidazole) Nanocomposites and Use for Removal of Brilliant Yellow from Aqueous Solutions

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018), 26 - 27 April 2018

Preparation and Characterization of Magnetic Porous Polymer Microbeads by Suspension Polymerization

PPM 2017, The International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, Kuşadası, Turkey, 12 - 15 September 2017

Türkiye’de Yangın ve Yangın Eğitimi

Yangın Güvenlik Kongresi, Turkey, 18 - 21 October 2000, pp.139-141

Books & Book Chapters

İş Sağlığı ve Güvenliği Kavram ve Kurallarının Gelişimi

in: İş Sağlığı ve Güvenliği, Dr. Öğr. Üyesi EMİN ARGUN ORAL, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.4-20, 2019

Etiketleme ve İşaretlemenin Türleri ve Kullanıldığı Yerler

in: Etiketleme ve İşaretleme, Prof. Dr. CAFER ÇELİK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi , Erzurum, pp.42-59, 2015

Etiketlerde Uluslararası Standartlar, Şekil, Boyut ve Renk Özellikleri

in: Etiketleme ve İşaretleme, Prof.Dr. Cafer ÇELİK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.110-132, 2015

Etiketleme ve İşaretlerde Bulundurulması Asgari Gerekler

in: Etiketleme ve İşaretleme, Prof.Dr.Cafer ÇELİK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.238-259, 2015