Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Marvel ve D.C. Çizgi Roman Karakterlerinde Renklerin Kültürel Sembol Olarak Kullanımı

Görselliğin Kültürü: Bir Görsel Kültür Çalışması, Doç. Dr. Mehmet ARSLANTEPE, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.265-298, 2018

Görsel Kültür Bağlamında Mekân ve Kimlik İlişkisi:”Google” Ofis Mekânları Örneği

Görselliğin Kültürü, Doç. Dr. Mehmet Arslantepe, Editör, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, ss.101-131, 2018