Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - 2017 Dekan Yardımcısı

  Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans İslam Mezhepleri Tarihi I

 • Lisans Çağdaş İslam Akımları

 • Lisans İslam İnanç Esasları

 • Lisans Major Themes of the Qur'an

 • Lisans Sistematik Kelam

 • Lisans İngilizce Metinlerle İslam'ın Güncel Meseleleri I