Education Information

Education Information

 • 2005 - 2015 Doctorate

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2001 - 2005 Post Graduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1996 - 2001 Under Graduate

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  İslam Literatüründe İtikadi Fırka Tasnifleri

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

 • 2005 Post Graduate

  Makâlât geleneğinde İmam Eş`arî

  Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • C1 Advanced Arabic