Education Information

Education Information

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1993 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1989 - 1993 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Mechanical Engineering, Deparment Of Mechanical Engineering, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Vorteks borusundaki türbülanslı dönmeli akışın çok pozisyonlu sıcak tel yöntemi ile incelenmesi

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2001 Postgraduate

  Dönmeli akışta hız karakteristiklerinin sıcak tel anemometresi ile incelenmesi

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English