Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the Existing Solar Energy and Rainwater Potential in the Total Roof Area of Buildings: Izmit District Example

ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.2020, no.8167402, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Performance analysis of a heat exchanger having slotted tube fins Yarıklı boru kanatçıklara sahip ısı değiştiricisinin performans analizi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, cilt.34, ss.421-437, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The experimental investigation and thermodynamic analysis of vortex tubes

Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, cilt.53, ss.395-405, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

ECONOMIC ANALYSIS OF EFFECT ON ENERGY SAVING OF THERMAL INSULATION AT BUILDINGS IN ERZINCAN PROVINCE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.36, ss.47-55, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The relation of collector and storage tank size in solar heating systems

Energy Conversion and Management, cilt.63, ss.112-117, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A review on design criteria for vortex tubes

Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, cilt.45, ss.613-632, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Renewable energy sources for sustainable development in Turkey

Energy Exploration and Exploitation, cilt.26, sa.2, ss.83-110, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erzincan İlinde Bir Yeraltı Suyu Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel Performans Analizi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.1254-1265, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Demiryolu Güvenliğinde Otomatik Pilot Sistemine Sahip İnsansız Hava Aracı Kullanımı

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.668-678, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

EXPERIMENTAL RESEARCH FORPERFORMANCE AND INCREASING OFINCREASE IN HUMAN FREE AIR VEHICLES

American Academic Scholarly Research Journal, cilt.9, ss.23-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzincan ili için 50 kW kurulu gücünde bir güneş enerji santralinin maliyet analizi

International Multilingual Academic Journal, cilt.3, ss.8-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of global solar radiation on horizontal surface in Erzincan, Turkey

International Journal of Physical Sciences, cilt.7, ss.5273-5280, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

AIRFOIL YAPININ YAKIN ÇEVRESİNDEKİ HIZ VE BASINÇ DAĞILIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.59-69, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vorteks tüpleri 1 Teknolojik gelişim

Mühendis ve Makina, cilt.47, ss.46-54, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Academical analysing of greenhouse heating using groundwater heat pump in Erzincan

International Erzincan Symposium, Erzincan, Türkiye, 28 Ocak - 01 Ekim 2016

Mevcut güneş ışınımı modellerinin Balıkesir ili için kullanılabilirliğinin araştırılması

”, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.980-982

Demiryolu güvenliğinde otomatik pilot sistemine sahip İnsansız hava aracı kullanımı

II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013, ss.27-37

Mevcut güneş ışınımı modellerinin Samsun ili için kullanılabilirliğinin araştırılması

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.1503-1506

Erzincan ilindeki binalarda ısı yalıtımının enerji tasarrufuna etkisinin ekonomik analizi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2013, ss.1503-1506

Erzincan ilinde bulunan binalarda ısı yalıtım uygulamaları ve yalıtım hatalarının araştırılması

2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.731-740

CuO ve Al2O3 nanoakışkanlarının sıcaklığa ve hacimsel orana bağlı viskozitelerinin incelenmesi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11), Zonguldak, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.99-103

Erzincan ili için güneş enerjili sıcak su sistemlerinin kombi/şofben sistemi ile ortak kullanılmasının enerji ve ekonomik analizi

Anadolu Enerji Sempozyumu, AES-013, Elazığ, Türkiye, 22 Haziran 2011 - 24 Haziran 2012, ss.67-75

Energetic and exergetic analysis of a water heating system using solar energy

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2010, ss.126-132

Soğuk iklim bölgelerinde teras çatı yalıtımındaki aksaklıklar ve çözümleri

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09), Sivas, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2009, ss.302-307

Vorteks tüplerin Türkiyede’ki doğal gaz boru hatlarında kullanım olanakları

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007, ss.1013-1023

Erzurum ilinde jeotermal kaynaklı ısı pompalarının kullanımı

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07-162), Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.1-8

Yüksek basınçlı vorteks tüpler ve teknoekonomik analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07-235), Kayseri, Türkiye, 30 Mayıs - 02 Haziran 2007, ss.1020-1027

Sıcak tel anemometresi ile dönmeli akışın incelenmesi

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2002, ss.6-16

Kitap & Kitap Bölümleri

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği, Apron Operasyon Emniyeti (Ünite 13)

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016