Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Experimental investigation of the effect of wave turbulators on heat transfer in pipes

THERMAL SCIENCE, vol.26, no.2Part C, pp.1771-1783, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Performance analysis of a heat exchanger having slotted tube fins Yarıklı boru kanatçıklara sahip ısı değiştiricisinin performans analizi

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.34, no.1, pp.421-437, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The experimental investigation and thermodynamic analysis of vortex tubes

Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, vol.53, no.2, pp.395-405, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

ECONOMIC ANALYSIS OF EFFECT ON ENERGY SAVING OF THERMAL INSULATION AT BUILDINGS IN ERZINCAN PROVINCE

ISI BILIMI VE TEKNIGI DERGISI-JOURNAL OF THERMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.36, pp.47-55, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

The relation of collector and storage tank size in solar heating systems

Energy Conversion and Management, vol.63, pp.112-117, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A review on design criteria for vortex tubes

Heat and Mass Transfer/Waerme- und Stoffuebertragung, vol.45, pp.613-632, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Renewable energy sources for sustainable development in Turkey

Energy Exploration and Exploitation, vol.26, no.2, pp.83-110, 2008 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Erzincan İlinde Bir Yeraltı Suyu Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Deneysel Performans Analizi

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.3, pp.1254-1265, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Demiryolu Güvenliğinde Otomatik Pilot Sistemine Sahip İnsansız Hava Aracı Kullanımı

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.2, pp.668-678, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

EXPERIMENTAL RESEARCH FORPERFORMANCE AND INCREASING OFINCREASE IN HUMAN FREE AIR VEHICLES

American Academic Scholarly Research Journal, vol.9, pp.23-57, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzincan ili için 50 kW kurulu gücünde bir güneş enerji santralinin maliyet analizi

International Multilingual Academic Journal, vol.3, pp.8-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimation of global solar radiation on horizontal surface in Erzincan, Turkey

International Journal of Physical Sciences, vol.7, no.33, pp.5273-5280, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

AIRFOIL YAPININ YAKIN ÇEVRESİNDEKİ HIZ VE BASINÇ DAĞILIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.59-69, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Vorteks tüpündeki akış karakteristiklerinin çok pozisyonlu sıcak tel yöntemi ile incelenmesi

Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, vol.26, no.2, pp.35-48, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vorteks tüpleri: 2 Enerji ayrışma mekanizması ve performans karakteristikleri

Mühendis ve Makina Dergisi, vol.47, no.554, pp.42-51, 2006 (Other Refereed National Journals)

Vorteks tüpleri 1 Teknolojik gelişim

Mühendis ve Makina, vol.47, no.553, pp.46-54, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HAVA ARACI BAKIMINDA KULLANILAN TAKIM ÇANTASININ YÖNETİMİ VE TAKİBİ İÇİN RADYO FREKANS TANIMLAMA SİSTEMİNİN KULLANILMASI

9.ULUSLARARASIMÜHENDİSLİKMİMARLIK VETASARIMKONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2022, pp.657-662

Academical analysing of greenhouse heating using groundwater heat pump in Erzincan

International Erzincan Symposium, Erzincan, Turkey, 28 January - 01 October 2016

Mevcut güneş ışınımı modellerinin Balıkesir ili için kullanılabilirliğinin araştırılması

”, 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 September 2015, pp.980-982

Demiryolu güvenliğinde otomatik pilot sistemine sahip İnsansız hava aracı kullanımı

II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2013, pp.27-37

Mevcut güneş ışınımı modellerinin Samsun ili için kullanılabilirliğinin araştırılması

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1503-1506

Erzincan ilindeki binalarda ısı yalıtımının enerji tasarrufuna etkisinin ekonomik analizi

19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Samsun, Turkey, 9 - 12 September 2013, pp.1503-1506

CuO ve Al2O3 nanoakışkanlarının sıcaklığa ve hacimsel orana bağlı viskozitelerinin incelenmesi

18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’11), Zonguldak, Turkey, 7 - 10 September 2011, pp.99-103

Energetic and exergetic analysis of a water heating system using solar energy

5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), Denizli, Turkey, 27 - 30 June 2010, pp.126-132

Soğuk iklim bölgelerinde teras çatı yalıtımındaki aksaklıklar ve çözümleri

17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09), Sivas, Turkey, 24 - 27 June 2009, pp.302-307

Vorteks tüplerin Türkiyede’ki doğal gaz boru hatlarında kullanım olanakları

VIII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi, İzmir, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.1013-1023

Erzurum ilinde jeotermal kaynaklı ısı pompalarının kullanımı

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07-162), Kayseri, Turkey, 30 May - 02 June 2007, pp.1-8

Yüksek basınçlı vorteks tüpler ve teknoekonomik analizi

16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’07-235), Kayseri, Turkey, 30 May - 02 June 2007, pp.1020-1027

Sıcak tel anemometresi ile dönmeli akışın incelenmesi

GAP IV. Mühendislik Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 6 - 08 June 2002, pp.6-16

Books & Book Chapters

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği, Apron Operasyon Emniyeti (Ünite 13)

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, 2016