Assoc. Prof. MEMDUH ASLAN


Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Mali Hukuk


Research Areas: Economic Policy, Theory of Economy, Science and Technological Policy Studies, Law, Commercial Law, Administrative Law, Economic Law, Tax Law, Information Law, Labor Economics, Social Politics and Social Security, Theory of Public Finance, Fiscal Law, Budgeting and Fiscal Planning, Financial Economics, Banking - Insurance, Banking and Finance, Banking, Insurance, Financial Economics, Finance, Money-Banking, Money, Capital and Financial Institutions, Accounting and Control, Management of Information and Documents


Names in Publications: ASLAN M., Aslan M

Metrics

Publication

79

Project

3

Intellectual Property

2

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Graduated from Ankara School of Finance (1993), completed his compulsory service for 4 years in different departments in the tax offices affiliated to the Ministry of Finance. After graduating from Dokuz Eylul University Faculty of Law (1997), he completed his internship of lawyer at İzmir Bar Association (1998).  He carried out audit and consultancy activities in Independent Audit Companies for approximately 200 industrial companies on both  capital market and tax legislation compliance. He received the title of Certified Public Accountant (2001). He completed the International Commercial Contracts, Competition Law and Energy Law certificate programs at Ankara University Banking Institute. He is a full-time lecturer at Hasan Kalyoncu University Faculty of Law between 2012-2021 and at Kocaeli University Faculty of Law since 2022. He completed his Master of Art (2001), Doctor of Philosophy (2008) degrees in Finance-Financial Law at Dokuz Eylul University. He was titled as an Associate Professor (2018) by Council of Interuniversity. He carries out 2 different projects in the field of education and legal technologies in Kirikkale University Technopark and has 2 patent applications in the field of financial technology.

Education Information

2001 - 2008

2001 - 2008

Doctorate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1998 - 2001

1998 - 2001

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

1993 - 1997

1993 - 1997

Undergraduate

Dokuz Eylul University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Türk vergi sisteminde cezai yaptırımların etkinliği

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2001

2001

Postgraduate

KOBİ yatırımlarının desteklenmesinde vergi teşvik unsurlarının etkileri (19990 sonrası dönem analizi)

Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Eğitimi

Other

Hacettepe Üniversitesi

2015

2015

Marka Vekilliği

Other

Türk Patent ve Marka Kurumu

2015

2015

Patent Vekilliği

Other

Türk Patent ve Marka Kurumu

2008

2008

Uluslararası Ticari Sözleşmeler Eğitimi

Other

Ankara Üniversitesi

1999

1999

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı

Other

İzmir SMMM Odası

1997

1997

Avukatlık Stajı

Other

İzmir Barosu

Research Areas

Economic Policy

Theory of Economy

Science and Technological Policy Studies

Law

Commercial Law

Administrative Law

Economic Law

Tax Law

Information Law

Labor Economics

Social Politics and Social Security

Theory of Public Finance

Fiscal Law

Budgeting and Fiscal Planning

Financial Economics

Banking - Insurance

Banking and Finance

Banking

Insurance

Financial Economics

Finance

Money-Banking

Money, Capital and Financial Institutions

Accounting and Control

Management of Information and Documents

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Associate Professor

Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2018 - 2021

2018 - 2021

Associate Professor

Hasan Kalyoncu University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2012 - 2018

2012 - 2018

Assistant Professor

Hasan Kalyoncu University, Faculty Of Law, Department Of Publıc Law

2014 - 2015

2014 - 2015

Lecturer

Bahcesehir University, Instıtute Of Socıal Scıences

Managerial Experience

2022 - 2025

2022 - 2025

Head of Department

Kocaeli University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Articles Published in Other Journals

2014

2014

VALUE ADDED TAX ISSUE ON COUNTER RETAINER

ASLAN M.

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, vol.0, no.114, pp.275-292, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2014

2014

TAXATION OF THE URBAN LAND RENTS

ASLAN M.

Ankara Barosu Dergisi, vol.0, no.3, pp.115-134, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Vergi Mükellefinin İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesi

Aslan M.

Kocaeli Üniversitesi - Vergi Mükelleflerinin Sorunları Uluslararası Kongresi ve Kocaeli Forumu, Kocaeli, Turkey, 26 April 2023

2023

2023

İstanbul Finans Merkezinde Sağlanan Vergi ve Diğer Teşviklerin Değerlendirilmesi

Aslan M.

I.Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 04 March 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Adalet Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımının Olası Etkileri

ASLAN M.

Hacettepe Üniversitesi Hukukta Yapay Zeka Çalıştayı, Ankara, Turkey, 26 December 2022

2022

2022

Kamu Harcamalarının Vergisiz Finansmanında Dijital Para Kullanımı

ASLAN M.

Anadolu Üniversitesi 36. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 27 October 2022

2022

2022

Gayrimenkul Sertifikası Ve Kira Sertifikalarının Akıllı Sözleşmelerle Aracısız Devrinin Bina İnşaat Maliyetlerinin Finansmanına Ve Mülkiyet Hakkı Devrine Etkisi Ve Vergi Avantajları

ASLAN M.

Medeniyet Üniversitesi II. ULUSLARARASI BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 19 November 2022, vol.1, pp.29-34

2022

2022

Vergi Tahribatının Borçlanma İhtiyacına ve Maliyetine Etkisi

TÜMER Ö., ASLAN M.

Anadolu Üniversitesi 36. International Public Finance Conference, Antalya, Turkey, 27 - 30 October 2022

2022

2022

Sağlık Hizmeti Sunucularının Yabancı Hastaların Kişisel Verilerini İşlerken Dikkate Alması Gereken Kurallar

ASLAN M.

Kocaeli Üniversitesi USKAF-7 Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları SAğlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri, Kocaeli, Turkey, 23 - 24 September 2022

2021

2021

Uluslararası Ticarette Teslim Yerinin Damga Vergisi Yükümlülüğüne Etkisi

ASLAN M.

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, Ankara, Turkey, 20 May 2021, pp.120-121

Books & Book Chapters

2023

2023

Türk Para Hukuku

ASLAN M.

Educsual, Ankara, 2023

2023

2023

Türk Hukuk Sisteminde Taşınır ve Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Blok Zincir Üzerinden Devri ve Vergisel Sonuçları

ASLAN M., AĞAR S.

in: Blok Zincir Dünyası, Özyürek,Hamide ; Baysal, Zeynep, Editor, Nobel Bilimsel, Ankara, pp.103-128, 2023

2023

2023

Gayrimenkul Sertifikası Ve Kira Sertifikalarının Akıllı Sözleşmelerde Aracısız Devrinin Bina İnşaat Maliyetlerinin Finansmanına ve Mülkiyet Hakkı Devrine Etkisi

Aslan M.

in: Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yıllığı 2022, Ekici,Şerafettin ; Solak,Ekrem,Avşar,Muhammed Emre, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.61-85, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Genel Para Hukuku

ASLAN M.

Educsual, Ankara, 2022

2022

2022

Zor Kullanma

ASLAN M.

in: Amme Alacağının Cebren Takibi, Bay Hakan, Arıkan Zeynep, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.299-320, 2022

2022

2022

The Effect of Tax Damages on the Need Borrowing and Its Impact of Cost

TÜMER Ö., ASLAN M.

in: 36th International Public Finance Conference “Fiscal Policies and Inflation”, Üyümez M.Erkan, Hacıköylü Canatay, Editor, Nisan Kitapevi, Eskişehir, pp.336-341, 2022

2022

2022

Use of Digital Currency in Tax-Free Financing of Public Spending

ASLAN M.

in: 36th International Public Finance Conference “Fiscal Policies and Inflation”, Üyümez M.Erkan, Hacıköylü Canatay, Editor, Nisan Kitapevi, Eskişehir, pp.489-503, 2022

2021

2021

Kamu Mali (Gelir) Hukuku II

ASLAN M.

Educsual, Ankara, 2021

2021

2021

Vergi Hukuku

Aslan M.

EduCasual, Ankara, 2021

2021

2021

Uluslararası Ticarette Teslim Yerinin Damga Vergisi Yükümlülüğüne Etkisi

ASLAN M.

in: I. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİ Tam Metinler Kitabı, Öz Ersan, Editor, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği, Ankara, pp.60-69, 2021

2019

2019

4-Harçların Tanımı

Furtun İ. H., Aslan M.

in: Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi, GÖKBEL DOĞAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.46-69, 2019

2019

2019

7- Harçlar

Çelikkaya A., Somuncu A., Üyümez M. E., Furtun İ. H., Aslan M.

in: Özel Vergi Hukuku II, Doğan GÖKBEL, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.148-173, 2019

2019

2019

7-Yargılama Harçlarında Yükümlülük

FURTUN İ. H., ASLAN M.

in: Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi, Gökbeli Doğan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.118-131, 2019

2019

2019

6-İcra ve İflas Harçları

FURTUN İ. H., ASLAN M.

in: Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi, Gökbel, Doğan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.100-117, 2019

2019

2019

8-Yargılama Harçlarının Hesaplanması ve Ödenmesi

FURTUN İ. H., ASLAN M.

in: Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi, Gökbel, Doğan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.132-143, 2019

2019

2019

8-Belediye Vergi, Harç ve Katılım Payları

ÇELİKKAYA A., SOMUNCU A., ÜYÜMEZ M. E., FURTUN İ. H., ASLAN M.

in: Özel Vergi Hukuku II, Gökbel, Doğan, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Eskişehir, pp.174-195, 2019

2013

2013

Vergi İhtilaf Haritası Gaziantep Vergi Mahkemeleri

Aslan M.

Salmat Basın Yayıncılık, Ankara, 2013

2008

2008

Türk Vergi Sisteminde Cezai Yaptırımların Etkinliği

Aslan M.

Maliye ve Hukuk Kitapları, Ankara, 2008

Other Publications

Patent

2022

2022

US20220253928 - ELECTRONIC CERTIFICATE SWAP METHOD AND SYSTEM

Patent

Registered / Approved, The Invention Registration Number: 2019 07799 , Standard Registration Sustainable Development

2018

2018

WO2020091713 - CERTIFICATED COMMERCIAL ELECTRONIC MONEY ISSUANCE, CIRCULATION AND REFUND METHOD AND SYSTEM BASED ON THE FUTURE COMMERCIAL RECEIVABLES

Patent

Pending / Applied, The Invention Recourse Number: PCT/TR2019/050895 , Standard Registration Sustainable DevelopmentCongress and Symposium Activities

26 December 2022 - 26 December 2022

26 December 2022 - 26 December 2022

Hacettepe Üniversitesi Hukukta Yapay Zeka Çalıştayı

Panelists

Ankara-Turkey

19 November 2022 - 20 November 2022

19 November 2022 - 20 November 2022

Medeniyet Üniversitesi II. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu

Panelists

İstanbul-Turkey

27 October 2022 - 30 October 2022

27 October 2022 - 30 October 2022

Anadolu Üniversitesi 36. International Public Finance Conference

Panelists

Antalya-Turkey

27 October 2022 - 30 October 2022

27 October 2022 - 30 October 2022

Anadolu Üniversitesi 36. International Public Finance Conference

Panelists

Antalya-Turkey

23 September 2022 - 23 September 2022

23 September 2022 - 23 September 2022

Kocaeli Üniversitesi USKAF-7 Ulusal Sağlıkta Kalite Forumları SAğlık Turizmi ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri

Panelists

Kocaeli-Turkey

20 May 2021 - 20 May 2021

20 May 2021 - 20 May 2021

I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi

Panelists

İstanbul-Turkey

30 October 2010 - 30 October 2020

30 October 2010 - 30 October 2020

Kayıt Dışı Ekonomi, Kamu Maliyesinde Değişim ve Yeni Maliye

Panelists

İzmir-Turkey

16 May 2014 - 19 May 2014

16 May 2014 - 19 May 2014

Türkiye 29. Maliye Sempozyumu

Panelists

Antalya-Turkey

14 May 2011 - 14 May 2011

14 May 2011 - 14 May 2011

Marmara Üniversitesi Vergi Hukuku Toplantısı

Panelists

İstanbul-Turkey