Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORTAÇAĞ ANADOLU’SUNDA PEGANUM HARMALA L.’NIN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk Türkçe Tıp Kitaplarına Göre Ortaçağ Anadolu Coğrafyasında Asma (Vitis vinifera L.) Bitkisinin Kullanımı

Sosyal Bilimler Dergisi (Sobider), sa.44, ss.33-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuklu Hükümdarlarının Çocuklukları Hakkında Bir Değerlendirme

İksad Journal, cilt.5, sa.20, ss.340-347, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İktidarın Meşruiyetiini Tesisi Meselesi: Harezmşahlar (1092-1231) Örneği

Imascongress International Marmara Social Sciences Congress Autumn 2019, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.179-185

”Şehir İleri Gelenleri”nin Harezmşahlar (1097-1231) Siyasetindeki Rolü

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019, ss.317-328

Harezmşahlar Devrinde (1098-1231) Şehirlerin Karakteri

Farabi 5. Beynelhalk Sosyal Elmler Konnferansı, Baku, Azerbaycan, 1 - 04 Ağustos 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

el-Urâza fî Hikâyeti’s Selcukiyye’nin Âyetlere Müracaatı

Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan, E. Altan, M. Kesik..., Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.269-291, 2020