Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Türkçesinde Gıda Adlarıyla Kurulan Bitkiadları

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, cilt.7, ss.80-106, 2019

XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinde Defne

ASOS Journal, cilt.7, ss.322-342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇENİN SÖZ VARLIĞINDA ”KILIÇ”

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.7, ss.2154-2188, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

XIII.-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Yazmalarında Defne

CUDES 2017 6. İnternational Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 December 2017, ss.375

”Bebeğimin Beşiği Güldür”: Ninnilerde Beşik Üzerine Tespitler

Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, Türkiye, 22 - 25 October 2011, cilt.2, ss.93-108