Publications & Works

Articles Published in Other Journals

20. Yüzyıla Ait Ürünlerden Örneklerle Ülkemizde Dekoratif Tığ Danteli Örücülüğü: Kocaeli Örneği

Folklor Akademi Dergisi, vol.4, no.1, pp.1-10, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Süsleyici Bir Gereç Olarak Düğme ve Osmanlı Döneminde Kullanılan Örme Düğmeler Üzerine Bir Araştırma

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.13, no.32, pp.1526-1538, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eskişehir İl Merkezine Ait Hesap İşi Tekniği İle İşlenmiş Ürünlerden Örnekler

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.12, pp.73-85, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk İşleme Sanatında Gül Motifi

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.4, pp.51-61, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İşlemelerinde Kordonla Yapılan Kenar Süslemelerinin İncelenmesi

International Journal of Eurasian Education and Culture, vol.3, pp.33-43, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

El Sanatları Köyleri ve Türkiye Turizmi İçin Önemi

Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.296-301, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Türk Kültüründe Kanaviçe

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.10, pp.319-334, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırsal Turizmde Yöresel El Sanatlarında Özgünlüğün Korunması

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.1, pp.55-57, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstriyel Nakışta Tasarımın Gelecekteki Önemi

Uluslararasi Hakemli Tasarim ve Mimarlik Dergisi, pp.264-272, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Küreselleşme Sürecinde Modern Müzeciliği El Sanatları Eğitimine Etkileri

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp.85-92, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intercultural Interaction and Handicraft

International Journal of Science Culture and Sport, pp.99-102, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstriyelleşmenin Geleneksel El Sanatlarına Etkileri

HOMETEXTILE, pp.94-98, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Yurt Dışındaki Müzelerin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Verdikleri Eğitim Hizmetinin El Sanatları Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, vol.11, pp.99-113, 2015 (Other Refereed National Journals)

Geleneksel Türk El Sanatlarının Turizme ve Ekonomiye Katkıları

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, vol.5, pp.259-266, 2013 (Other Refereed National Journals)

Gebze Yöresine Ait Hesap İşi Peşkirlerden Örnekler

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, pp.8-11, 2012 (Other Refereed National Journals)

Konya İli Çumra İlçesi Klaptan İşi ve Bu Teknik İle İşlenmiş Ürünlerden Örnekler

Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.94-105, 2009 (Other Refereed National Journals)

Mesleki Eğitimde İnsan Kaynakları Planlamasının Ülkemizde Bugünkü Durumu ve Gelecekteki Önemi

Standard - Ekonomik ve Teknik Dergi, pp.97-101, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Türk İşleme Sanatında Motif

Mesleki Eğitim Dergisi, vol.9, pp.159-171, 2007 (Other Refereed National Journals)

Modern Müzeciliğin Gerekliliği ve El Sanatı Eserlerin Restorasyon ve Konservasyonunun Önemi

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.13, pp.185-189, 2007 (Other Refereed National Journals)

Metal İpliklerin Türk İşleme Sanatı İçerisindeki Yeri ve Bu İpliklerle Yapılan İşleme Tekniklerimiz

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, pp.22-25, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kocaeli İlinde Geçmişten Günümüze İğne Oyası Sanatı

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.10, pp.241-245, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geleneksel Türk İşleme Sanatında Nesneli Bezemeler

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.886-894

Hereke Halı Desenlerinin Günümüze Uygun Yeni Kreasyonlarda Kullanılması

5. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 24 May 2021, pp.895-903

Desen Tasarımında Üç Aşama: Sadeleştirme – Biçim Bozma - Soyut

4. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2020, pp.471-478

Müze ve özel koleksiyonlara ait tekstil grubu eserler üzerinde yer alan desenlerin günümüze uygun tasarımlarda kullanılması

1. Ulusal Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Aydın, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.5-13

Süsleme Tasarımında Rhinoceros Programı Kullanılarak Geleneksel Desenlerin Yeniden Düzenlenmesi

III. Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Çeşme / İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.183-189

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM Geleneksel El Sanatları Online Mağazasında Satılan Tekstil Ürünlerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bodrum / Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.579-588

Gelenekselden Moderne Desen Tasarımı: Çorum Ulu Camii Örneği

3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Bodrum / Muğla, Turkey, 18 - 21 April 2019, pp.589-597

Uygulamalı Sanat Sempozyumlarının Eğitime Katkıları

III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.158-162

Gölcük Saraylı Camii Ahşap Kapısının Desen Çözümlemesi

Miili Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi Kültürü Sempozyumu-VI, Kocaeli, Turkey, 8 - 10 March 2019

Kocaeli İli Gebze İlçesi Pelitli Köyünde Bulunan Bir Grup Peşkirin İncelenmesi

5. ULUSLARARASI GELENEKSEL VE YÖRESEL DEĞERLER SEMPOZYUMU, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.605-614

El Sanatları Eğitiminde Yaratıcı Eğitim Sürecinin Planlanması

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyon, Turkey, 28 - 30 September 2018, pp.265-272

İğne Oyalarının Dekoratif Tasarımlarda Kullanılması

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2018, pp.151-158

Konya İli Seydişehir İlçesine Ait Hesap İşi Tekniği İle İşlenmiş Ürünlerden Örnekler

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.59-68

Yazılı Bezemelerin Kullanıldığı Türk Halk İşlemelerinden Örnekler

IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018, pp.51-58

Geçmişten Günümüze Örgün Öğretimde El Sanatları Eğitimi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.315-319

Desen Tasarımı Sürecinde Yaratıcı Düşünceyi Geliştirmeye Yönelik Bir Yöntem Önerisi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.1-7

Kocaeli Peşkir İşlemelerinden Örnekler

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi - Kültürü Sempozyumu - IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, pp.1907-1916

Kocaeli İli Manav Kültüründe İğne Oyalı Başörtüsü Geleneği - Krep ve Yemeni Oyaları

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu V, Kocaeli, Turkey, 9 - 11 March 2018, vol.3, pp.1717-1730

Afyon İl Merkezine Ait Hesap İşi Tekniği İle İşlenmiş Ürün lerden Örnekler

VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, Konya, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.615-620

Ülkemizde Mesleki Öğretimin Uluslararası Akreditasyonu Üzerine Bir Değerlendirme: El Sanatları Teknolojisi Örneği

4. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.165-168

Metal İpliklerle Yapılan Halk İşlemelerinden Örnekler

Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2017

Intangible Cultural Heritage and Turkish Handicrafts’ Live Through Within ICH by Tourism

1st International Congress on Tourism, Economic and Business Sciences, Üsküp, Macedonia, 1 - 05 November 2017

İzmir Etnografya Müzesi’ne Ait Hesap İşi Tekniği İle İşlenmiş Uçkurların İncelenmesi

II. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Turkey, 29 April - 01 May 2017, pp.302-307

Art Museums As New Learning Environments in Art Education

International Conference on Research in Education and Science (, Aydın, Turkey, 18 - 21 May 2017

Desen Tasarımına Farklı Bir Yaklaşım: Ayna Simetriği İle Soyut Biçimler Üretme

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

Kocaeli İli nde Kaybolan İğne Oyası Kültürü ve Bir Usta Azize Serdar

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-III, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 March 2016, vol.4, pp.2693-2699

İstanbul Türk İslam Eserleri Müzei’sinde Bulunan Bir Grup İşlemeli Etnografik eserin İncelenmesi

Intrenational Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.417-424

Ülkemiz El Sanatları Üretiminde Kadın İşgücünün Genel Bir Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Sosyal Yaşam ve Kadın Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 December 2015, pp.341-347

Manastır Kültür Müzesi nde Sergilenen İşlemeli Ürünlerin İncelenmesi

4. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.269-277

Afyon Mevlevi Konağında Bulunan İşlemeli Tekstil Koleksiyonundan Örnekler

ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER SEMPOZYUMU, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, vol.1, pp.365-379

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi nde Türk İşleme Sanatı ve Kadın

International Multidisciplinary Congress of Eurasia, Odesa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.1, pp.531-536

Sürdürülebilir Eğitimde Sanat Müzeleri

14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2016

Ülkemizdeki Turistik El Sanatı Ürünlerin Kitsch Kavramı Açısından Değerlendirilmesi

INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE, Antalya, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.871-874

Bergama Etnografya Müzesi’xxnde Bulunan İşlemeli ürünler Üzerine Bir Araştırma

2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2015, vol.1, pp.319-329

Meslek Yüksekokulları Sanat ve Tasarım Programlarına Sınavsız Geçiş Sisteminin Yarattığı Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri

II. Cyprus International Congress of Education Research, Girne, Cyprus (Kktc), 3 - 06 December 2015, pp.48-55

Kırsal Turizmde Yöresel El Sanatlarında Kimliksizleşme

4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, Afyon, Turkey, 8 - 11 October 2015

Geleneksel Kültürü Yaşatmada Bilgisayar Destekli İşleme Tasarımı

2. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2015, pp.343-346

Estregon Kalesi Etnografya Müzesi İşlemeli Tekstil Koleksiyonundan Örnekler

VI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Aydın, Turkey, 5 February - 07 January 2015

Gaziantep Hasan Süzer Etnografya Müzesi İşlemeli Tekstil Koleksiyonundan Örnekler

Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014, pp.437-444

Kent Kültürü El Sanatları İlişkisi

I. Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, vol.1, pp.377-383

Ülkemizde El Sanatları Eğitiminin Yapısal Değişimi Üzerine

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

Kırsal Turizm ve El Sanatları

III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 06 April 2014, pp.649-656

“SANAT EĞİTİMİNE DAYALI MESLEK YÜKSEK OKULU PROGRAMLARINDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK EĞİTİCİ GÖRÜŞLERİ”

I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, vol.2, pp.484-494

Sanat Eğitimine Dayalı Meslek Yüksekokulu Programlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Eğitici Görüşleri

I. Cyprus International Congress of Education Research, Kyrenia (Girne), Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.451-459

Mesleki Eğitimde Disiplinler Arası Yaklaşıma Bir Örnek Etnografik Eserlerin Dijital Ortamda Arşivlenmesi

I. Cyprus International Congress of Education Research, Kyrenia (Girne), Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.116-123

Bilgi Çağında Sanat Eğitiminin Gerekliliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme

I. Cyprus International Congress of Education Research, Kyrenia (Girne), Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.484-494

“BİLGİ ÇAĞINDA SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ”

“I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12)., Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012

Dolmabahçe Sarayı Tekstil Kolleksiyonundan Örnekler

1. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 21 October 2011, pp.149-155

Heykel Sempozyumlarının Şehir Kimliğine Katkıları ve Hereke Heykel Sempozyumu

1. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 March 2006

Books & Book Chapters

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Deri Üzerine Yapılan İşlemeler

in: Osmanlı’da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Mükerrem Bedizel Zülfikar-Aydın Ravza Aydın, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.253-262, 2018

Kartepe’de El Sanatları-Zanaatkarlık

in: Kartepe Somut Olmayan Kültürel Mirası, Emrah Özkul ve Tülay Polat Üzümcü, Editor, Kartepe Belediyesi Kültür Yayınları, Kocaeli, pp.32-35, 2018

OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE DERİ ÜZERİNE YAPILAN İŞLEMELER

in: Osmanlı’da Mimari, Sanat ve Yemek Kültürü, Mükerrem Bedizel Zülfikar-Aydın ve Ravza Aydın, Editor, Mahya Yayıncılık, İstanbul, pp.253-262, 2018

Türk İşleme Sanatında Metal İplikler

Türkiye Alim Kitapları / OmniScriptum GmbH Co. KG, Saarbrücken / Düsseldorf, 2016

Tree Motifs in Turkish Embroidery Art

in: Contemporary Issues In Arts, Kolodziejski Maciej, Icbay Mehmet Ali, Arslan Hasan, Editor, Ehrmann Verlag, Mannheim, pp.214-220, 2015

Episodes in the Encyclopedia

Turizm Ansiklopedisi - Türkiye

Detay Yayıncılık, pp., 2019

Turizm Ansiklopedisi - Türkiye

Detay Yayıncılık, pp., 2019

Turizm Ansiklopedisi - Türkiye

Detay Yayıncılık, pp., 2019