Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞANLIURFA İLİ BİYOKÜTLE KAYNAKLARI ve BİYOEKONOMİK ÇIKTILARI

6. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Turkey, 1 - 03 November 2019

AFET SONRASI KENTSEL ORGANİK ATIK YÖNETİMİ

International Disaster and Resilence Congress 2019, 26 - 28 June 2019

EVSEL GIDA ATIKLARI: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN BİYOEKONOMİK SÜREÇTE UMUT VEREN YENİLENEBİLİR HAMMADDE

MAS 4. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 23 March 2019

BELEDIYE KATI ATIKLARININ ORGANİK FRAKSIYONUNUN BİYOLOJİK YÖNTEMLER VASITASIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ

MAS 4. ULUSLARARASIMATEMATİK-MÜHENDİSLİK-FEN VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 21 March - 23 September 2019

Optimization of Dilute Acid Hydrolysis of Kitchen Wastes for Bioethanol Production

4 th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018

Comparison of Acid and Alkaline Pretreatment Methods for the Bioethanol Production from Kitchen Waste

9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES), Split, Croatia, 14 - 17 May 2017, pp.363-372 identifier

Laboratory Safety Culture Placement in Chemistry Education

VI. Uluslararası meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 May 2017

ÇEVRECİ YAKLAŞIM: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI BİYOKÜTLE

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017

FERMENTE EDİLEBİLİR MUTFAK ATIKLARINDAN BİYOETANOL ÜRETİMİ İÇİN YÖNTEM DEĞERLENDİRİLMESİ

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017