Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

RESTING HORMONE LEVEL RESPONSE TO A 16-WEEK DYNAMIC AND STATIC EXERCISE PROGRAMME

SOUTH AFRICAN JOURNAL FOR RESEARCH IN SPORT PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION, cilt.35, ss.65-72, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Upper Extremity TRX Training on The Number of Strokes and Swimming Degrees in 10-12 Year Swimmers

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, ss.42-52, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Effect of Different Warm-Up Protocols Applied to 10–14 Age Swimmers on Flexibility

Journal of Physical Education and Sport Studies, cilt.12, ss.27-35, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of 8-Week Core Exercises Applied to 10-12 Age Male Swimmers on Swimming Performance

INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EXERCISE PHYSIOLOGY, cilt.9, ss.213-220, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

THE EFFECT OF FUN TENNIS TRAINING ON SOME MOTORIC FEATURES AND TENNIS SKILL IN 8-10 YEAR OLD CHILDREN

Europian Journal Of Physical Education And Sport Science, cilt.6, ss.1-14, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

EFFECT OF CORE STABILIZATION TRAINING APPLIED TO 10-13 AGE SWIMMERS ON THE SWIMMING TIME AND SOME MOTORIC CHARACTERISTICS

Europian Journal Of Physical Education And Sports Science, cilt.6, ss.12-25, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

DİRENÇ LASTİĞİ İLE YAPILAN ÜST EKTREMİTE ANTRENMANLARININ TENİS SERVİS ATIŞINA ETKİSİ

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, ss.198-207, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

GELENEKSEL ÖĞRETİM YAKLAŞIMI VE TAKTİK OYUN YAKLAŞIMININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

Turkish Studies, cilt.14, ss.2365-2376, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Pilates Reformer Exercises to Tennis Skills on TennisPlayers

JOURNAL OF EDUCATION AND TRAİNİNG STUDIES, cilt.7, ss.48-54, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

The Effect of Plyometric Trainings on Vertical-Horizontal Jump and Some Motor Skills in U13 Basketball Players

JOURNAL OF EDUCATION AND TRAINING STUDIES, cilt.7, ss.71-78, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

SUDA VE KARADA YAPILAN THERA-BAND ÇALIŞMALARININ YÜZME PERFORMANSINA ETKİSİ

Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.420-431, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SAĞLIK TOPLARIYLA UYGULANAN ÇABUK KUVVET ANTRENMANLARININ 14-16 YAŞ KADIN VOLEYBOLCULARIN SERVİS-SMAÇ ATIŞ PERFORMANSLARINA ETKİSİ

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.17-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REAKSİYON ÇALIŞMALARININ TENİS BECERİSİ VE KOORDİNASYONA ETKİSİ

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.326-330, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜST EKSTREMİTE CROSSFİT ANTRENMANLARININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, cilt.4, ss.331-338, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi

Beden Eğitimi Ve Spor Araştırmaları Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kinesis Ve Thera Band Direnç Antrenmanlarının ITN Tenis Testine Etkisi

Beden Eğitimi Ve Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.60-66, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuvvet Antrenmanlarının Tenis Becerisine Etkisi

Beden Eğitimi Ve Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.44-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tennis enhances well being in university students

MENTAL ILLNESS, cilt.8, ss.21-25, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Erkek Atletlerin Sakatlıkları Üzerine Bir Araştırma

Spor Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.37-46, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

8-10 Yaş Tenisçilerin Koordinasyon Antrenmanlarının Denge, Çeviklik Ve Esnekliğe Etkisi

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve spor Öğretmenliği kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

10–14 YAŞ YÜZÜCÜLERE UYGULANAN FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN ESNEKLİĞE ETKİSİ

10. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2019

Suda ve Karada Yapılan Thera-Band Çalışmalarının Yüzme Performansına Etkisi

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Voleybolcularda Pliometrik Antrenmanın Bazı Motorik Özelliklere Etkisi

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

Genç Futbolculara Uygulanan Alt Ekstremiteye Yönelik Pliometrik Antrenmanların Performansa Etkisi

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

10-12 Yaş Erkek Yüzücülerde Kor Egzersiz Çalışmalarının Performansa Etkisi

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, 2 - 06 Ekim 2019

DUVAR ÇALIŞMALARININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 Ekim - 03 Kasım 2018

Tenise Özgü Core Antrenmanlarının Çevikliğe Etkisi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

5 YÖNLÜ KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ ÇABUKLUK ÜZERİNE ETKİSİ

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Kürekçilere Uygulanan Dairesel Antrenmanların 2000 Metre Ergometre Performansına Etkisi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

KORT İÇİ ÇABUKLUK ANTRENMANLARININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

15 ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

KOORDİNASYON ANTRENMANLARININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

Masa Tenisinde Robot Ve Terebant Çalışmalarının İsabetli Forehand Vuruş Tekniğine Etkisi

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017

KOORDİNASYON ANTRENMANININ TENİS BECERİSİ VE BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

ÇABUKLUK ANTRENMANLARININ TENİS BECERİSİNE ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

FARKLI ISINMA YÖNTEMLERİNİN ESNEKLİK VE EKLEM HAREKET AÇISINA ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

TENİSÇİLERE UYGULANAN PİLATES REFORMER EGZERSİZLERİNİN ITN TENİS BECERİ TESTİNE ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI’NAKATILAN ÜLKELERDEKİ SPOR SİYASET İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2017

ÇOCUKLARDA OKULA BAĞLANMA DÜZEYLERİNE REKREATİF FAALİYETLERİN ETKİSİ

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, 19 - 22 Ekim 2017

Pliometrik Antrenmanların Tenis Servis İsabetine Etkisi

6. Raket Sporları Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Aralık 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

SPORDA PSİKO-SOSYAL ALANLAR

Çocuklarda Eğlenceli Tenis Eğitimi, Zeynep Filiz DİNÇ, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.137-151, 2020

İZOMETRİK KUVVET ANTRENMANI

Spor Yayınevi Ve Kitapevi, Ankara, 2019