Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gendered patterns of higher education in Turkey: Advances and challenges

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, vol.66, pp.33-47, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Hakim Ata nın Ahir Zaman Kitabı

Bilig, pp.36-56, 2011 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

İran Afşarları

Tehlikedeki Diller Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Woman’s View of Middle East Studies: Globally Regionally and Locally

Women’xxs Stusies Journal, 2012 (Other Refereed National Journals)

Suffix Identification in Turkic Texts

Türk Dilleri Araştırmaları, vol.21, no.2, pp.235-249, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evliya Çelebi nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.67-76, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Object Based Methodology of Studying Turkic Texts

Internatonal Journal of Turcology, pp.75-92, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toprağı Bol Olsun Deyimi Üzerine

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, vol.47, pp.16-17, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Grammatical Index Generation for Turkish Texts

Journal of Turkish Studies (Türklük Araştırmaları Dergisi), vol.30, pp.181-208, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağatay Türkçesinde Yazılmış Bir Hz Hüseyin Mersiyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisiİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.28, pp.207-238, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Using Object Based TechniquesTo Study Turkic Texts

Using Object Based TechniquesTo Study Turkic Texts, pp.350-360, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hazret i Meryem Kitabı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, pp.185-216, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

İmam ı Azam Ebu Hanife nin Kıssası

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.121-168, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Babur-nama as Primary and Secondary Source Material

International Congress on Akademic Social Scinece, Targovishte, Bulgaria, 26 - 28 October 2018, vol.1, pp.392-396

Türkiye’de Babur Şahsiyeti ve ”Babur-name” Eseri Üstüne Araştımalar Tadkikler

Halkara Konferansiya Desturı 2017 Zahirüddin Babur Eserlerining Şahan Medeniyeti Tarihinde Tutgan Üriy, Andican, Uzbekistan, 27 - 28 October 2017

Bakırğan Kitabı nda Hikmetlerin Muhtevası

Hoca Ahmed Yesevî Uluslararsı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016

Mahbûbu l Kulûb de İnsani Değerler

Uluslararsı Ali Şîr Nevâî Sempozyumu, KABİL, Afghanistan, 12 - 15 April 2016

How Multilingualism Defines Caucasia

International Caucasia Congres, 26 - 27 April 2012

Women Studies Inside And Outside The Middle East

Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 01 November 2011 - 02 November 2012

Qaris, Unit of Measurement in Turkic Language

49th Permanent International Altaistic Conference, Berlin, Germany, 30 July - 04 August 2006, pp.399-404

Bulgaristan Tırgovişte’den Osmanlı Dönemine Ait Bir Tıp Metni

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 11 - 15 November 2011

Libraries: Private Public and Paternal Women`s Libraries: A New Alternative

The International Symposium The Book Romania, 12 - 13 May 2011

Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Hareketi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi, Kocaeli, Turkey, 11 April 2011, pp.10

Reconstructing Divine and Divinity İn Hz. Meryem Kitabı [TheMary Book]

The Book, Romania, Europe, 30 October - 01 November 2010

Cleaning Manuscripts Using Image Processing Software To Reveal Hidden Text

Unknown Treasures of the Altaic World in the Libraries, Archives and Museums, 25 - 20 July 2010

Yesevi Dervişi Atayi’xxnin Şiirlerinde Tasavvufi Unsurlar

Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20 - 21 February 2010

The Great Game: A Modern Myth

52nd Annual Meeting of the PIAC, July 26–31, 2009, Huhhot, China, 26 - 31 July 2009

Using the Eyes of the Babur-name to Pass Through a Land and Its People: A (post) modern Reading of a Historic Text

Roads and Travellers in the Altaic World, 51st PIAC, Bucharest, 27 July-Agust 1 st. 2008, 27 July 2008 - 01 August 2007

A Methodology for Studying Turkic Texts

Kazan and The Altaic World, 50th PIAC, 1-6 July 2007, Kazan, Rusia, 1 - 06 July 2007

Statistical Analysis of Old Turkic Texts: Orkon Inscription

Frei Universitat Institut für Turkologie, 01 May 2007

Suffix Identification in Turkic Texts

Von Alttürkisch bis Deutschlandtürkisch Die Sprachgeschichte des Oghusischen, 24 - 27 November 2006

Toprağı Bol Olsun Deyimi Üzerine

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 16 - 17 April 2006

İnternet Ortamında Türkçe Metinlerin Dizinlerini Oluşturma

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu 20-22 Nisan 2006, 20 - 02 April 2006

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde Diller ve Türk Lehçeleri

Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu 8-9 Kasım 2001, 8 - 09 November 2001

Urducada Türkçe Kelimeler ve Bunların Tematik İncelemesi

Uluslararası Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi Sempozyumu, 29-30 Nisan 2004, 29 - 30 April 2004

Polken Şair ve Şeybâni Han Destanı

Uluslararası Türk Kültüründe Destan Sempozyumu, 22 - 23 November 2000

Books & Book Chapters

Kocaeli Üniversitesi Raporu

in: TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNDE KADIN KATILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Gülsüm Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Çağlayan, Editor, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, pp.1-132, 2013

Hakim Ata'nın Hz. Meryem Kitabı

Besir Kitabevi, İstanbul, 2008

Hakim Ata Kitabı

Besir Kitabevi, İstanbul, 2007

An Overview of God and Gender in Religion

in: Gender and the Language of Religion, Allyson Jule, Editor, Palgrave Mc Millan, 2007

Bayram Han'ın Türkçe Divanı

Beşir Kiitabevi, İstanbul, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Babur Ençiklopediyası

Şark Neşriyat Matbaa Akçiyador Kompaniyası Baş Tahririyatı, pp., 2017