Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gendered patterns of higher education in Turkey: Advances and challenges

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.66, ss.33-47, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakim Ata nın Ahir Zaman Kitabı

Bilig, ss.36-56, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İran Afşarları

Tehlikedeki Diller Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Woman’s View of Middle East Studies: Globally Regionally and Locally

Women’xxs Stusies Journal, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suffix Identification in Turkic Texts

Türk Dilleri Araştırmaları, cilt.21, sa.2, ss.235-249, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evliya Çelebi nin Seyahatnamesinde Diller ve Türk Lehçeleri

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.67-76, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Object Based Methodology of Studying Turkic Texts

Internatonal Journal of Turcology, ss.75-92, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toprağı Bol Olsun Deyimi Üzerine

Motif Halk Oyunları Eğitim ve Öğretim Vakfı Dergisi, cilt.47, ss.16-17, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grammatical Index Generation for Turkish Texts

Journal of Turkish Studies (Türklük Araştırmaları Dergisi), cilt.30, ss.181-208, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çağatay Türkçesinde Yazılmış Bir Hz Hüseyin Mersiyesi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisiİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.28, ss.207-238, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Using Object Based TechniquesTo Study Turkic Texts

Using Object Based TechniquesTo Study Turkic Texts, ss.350-360, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hazret i Meryem Kitabı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, ss.185-216, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmam ı Azam Ebu Hanife nin Kıssası

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.121-168, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Babur-nama as Primary and Secondary Source Material

International Congress on Akademic Social Scinece, Targovishte, Bulgaristan, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.1, ss.392-396

Türkiye’de Babur Şahsiyeti ve ”Babur-name” Eseri Üstüne Araştımalar Tadkikler

Halkara Konferansiya Desturı 2017 Zahirüddin Babur Eserlerining Şahan Medeniyeti Tarihinde Tutgan Üriy, Andican, Özbekistan, 27 - 28 Ekim 2017

Bakırğan Kitabı nda Hikmetlerin Muhtevası

Hoca Ahmed Yesevî Uluslararsı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016

Mahbûbu l Kulûb de İnsani Değerler

Uluslararsı Ali Şîr Nevâî Sempozyumu, KABİL, Afganistan, 12 - 15 Nisan 2016

How Multilingualism Defines Caucasia

International Caucasia Congres, 26 - 27 Nisan 2012

Women Studies Inside And Outside The Middle East

Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 01 Kasım 2011 - 02 Kasım 2012

Qaris, Unit of Measurement in Turkic Language

49th Permanent International Altaistic Conference, Berlin, Almanya, 30 Temmuz - 04 Ağustos 2006, ss.399-404

Bulgaristan Tırgovişte’den Osmanlı Dönemine Ait Bir Tıp Metni

5. Balkan Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, 11 - 15 Kasım 2011

Libraries: Private Public and Paternal Women`s Libraries: A New Alternative

The International Symposium The Book Romania, 12 - 13 Mayıs 2011

Genç Kalemler Dergisi ve Yeni Lisan Hareketi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Yüzüncü Yıldönümü Dolayısıyla Yeni Lisan Hareketi, Kocaeli, Türkiye, 11 Nisan 2011, ss.10

Cleaning Manuscripts Using Image Processing Software To Reveal Hidden Text

Unknown Treasures of the Altaic World in the Libraries, Archives and Museums, 25 - 20 Temmuz 2010

Yesevi Dervişi Atayi’xxnin Şiirlerinde Tasavvufi Unsurlar

Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu, 20 - 21 Şubat 2010

The Great Game: A Modern Myth

52nd Annual Meeting of the PIAC, July 26–31, 2009, Huhhot, China, 26 - 31 Temmuz 2009

The Poetry of Bairam Khan: A Distinguished Turkmen Statesman and Military Commander,

Bayram Khan and Mogol Empire, Turkmenistan, 15 - 17 Mayıs 2009

Using the Eyes of the Babur-name to Pass Through a Land and Its People: A (post) modern Reading of a Historic Text

Roads and Travellers in the Altaic World, 51st PIAC, Bucharest, 27 July-Agust 1 st. 2008, 27 Temmuz 2008 - 01 Ağustos 2007

A Methodology for Studying Turkic Texts

Kazan and The Altaic World, 50th PIAC, 1-6 July 2007, Kazan, Rusia, 1 - 06 Temmuz 2007

Statistical Analysis of Old Turkic Texts: Orkon Inscription

Frei Universitat Institut für Turkologie, 01 Mayıs 2007

Suffix Identification in Turkic Texts

Von Alttürkisch bis Deutschlandtürkisch Die Sprachgeschichte des Oghusischen, 24 - 27 Kasım 2006

Toprağı Bol Olsun Deyimi Üzerine

Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, 16 - 17 Nisan 2006

İnternet Ortamında Türkçe Metinlerin Dizinlerini Oluşturma

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültürü Sempozyumu 20-22 Nisan 2006, 20 - 02 Nisan 2006

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde Diller ve Türk Lehçeleri

Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu 8-9 Kasım 2001, 8 - 09 Kasım 2001

Urducada Türkçe Kelimeler ve Bunların Tematik İncelemesi

Uluslararası Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi Sempozyumu, 29-30 Nisan 2004, 29 - 30 Nisan 2004

Polken Şair ve Şeybâni Han Destanı

Uluslararası Türk Kültüründe Destan Sempozyumu, 22 - 23 Kasım 2000

Kitap & Kitap Bölümleri

Kocaeli Üniversitesi Raporu

TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNDE KADIN KATILIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Gülsüm Sağlamer, Mine G. Tan, Hülya Çağlayan, Editör, Cenkler Matbaacılık, İstanbul, ss.1-132, 2013

Hakim Ata'nın Hz. Meryem Kitabı

Besir Kitabevi, İstanbul, 2008

Hakim Ata Kitabı

Besir Kitabevi, İstanbul, 2007

An Overview of God and Gender in Religion

Gender and the Language of Religion, Allyson Jule, Editör, Palgrave Mc Millan, 2007

Bayram Han'ın Türkçe Divanı

Beşir Kiitabevi, İstanbul, 2005

Ansiklopedide Bölümler

Babur Ençiklopediyası

Şark Neşriyat Matbaa Akçiyador Kompaniyası Baş Tahririyatı, ss., 2017