Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

ANALYSIS OF THE EFFECT OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH IN TURKEY WITH ARDL BOUNDS TEST

in: GÜNCEL YAKLAŞIMLARLA SAĞLIK VE ÇEVRE EKONOMİSİNDE AMPİRİK UYGULAMALAR, Kapkara Kaya Sevcan,Dürrü Zerrin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.219-228, 2022 Creative Commons License

Analysis of Turkey's Intra-Industry Trade with the Organization of Turkic States in Selected Chapters with the Grubel-Lloyd Index

in: TÜRK DÜNYASINDA SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER, DOĞAN Levent, ZEYREKLİ YAŞ Sedef, ILGAZ Gökhan, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Edirne, pp.379-398, 2022

Correlation Analysis Between Bitcoin and Top Cryptocurrencies' Returns

in: Digitalization in Business and Economy (Blockchain, Cryptocurrencies, Industry 4.0, Digital Transformation), GÖNÜLLÜ,OZAN, Editor, Nobel, Kocaeli, pp.271-284, 2022 Creative Commons License

ANALYSIS OF TURKEY'S INTRA-INDUSTRY TRADE WITH THE ORGANIZATION OF TURKIC STATES IN SELECTED CHAPTERS WITH THE GRUBEL-LLOYD INDEX

in: TÜRK DÜNYASINDA SİYASAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK GELİŞMELER, DOĞAN LEVENT, ZEYREKLİ YAŞ SEDEF, ILGAZ GÖKHAN, Editor, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAYINLARI, Edirne, pp.379-398, 2022 Creative Commons License

Türkiye’de Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımıyla Ölçümü

in: Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları IV, Akgül Işıl,Koç Selçuk,Gözen Mehmet Çağrı, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.79-89, 2021 Creative Commons License

Measuring the Effect of Wage Inequality on Income Distribution via Theil Index in the Manufacturing Industry of Spain-Portugal

in: Management and Conservation of Mediterranean Environments, Castanho Rui Alexandre, Gallardo José Martín, Editor, IGI GLOBAL, pp.208-224, 2021

Comparative Advantage of Poland in the Furniture Sector and Its Impact on EU28's Competitiveness

in: Administrative and Economic Science Research, Theory, Unvan Yüksel Akay, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.285-303, 2021

BİREYSEL KREDİ KULLANIMI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMIYLA TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

in: Türkiye Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri, Songur Mehmet, Sertkaya Burak, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.177-190, 2020

Metrics

Publication

24

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

3

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals