Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ocak 2019 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Kocaeli Üniversitesi

  Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2020 - Devam Ediyor Journal of Modernism and Postmodernism Studies (JOMOPS)

  Baş Editör

 • 2020 - Devam Ediyor Journal of Modernism and Postmodernism Studies (JOMOPS)

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ (SBARD)

  Yabancı Dil Redaktörü

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2020 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Eylül 2017 SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMA DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler