Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Three Motherland Poets and the Features of Place in Their Poems

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, cilt.6, sa.2, ss.395-421, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Freudian Analysis of The FatherImage In La Symphonie Pastorale ByAndré Gide

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), ss.189-194, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Essay On Foucault s Genealogy

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Speech versus Writing

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), ss.103-110, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Genealogy of Antihero

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.52, ss.231-249, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modernizm: Bir Tanım Sorunu

Modernizm ve Postmodernizm Çalışmaları Konferansı 2020, Kocaeli, Türkiye, 23 - 24 Temmuz 2020, ss.68

Şiirde Sınır Aşımı Olarak Kültür Çevirisi

6th BAKEA International Western Cultural and Literary Studies Symposium., Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2019, ss.80-81

Lord Byron’s Mazeppa and Horse as a Means of Punishment.

13th Internatıonal IDEA Conference: Studies in English, 24 - 26 Nisan 2019

What is an Antihero?

8th International Conference on Arts, Literature, Humanities and Social Sciences Studies (ALHSSS-17), Budapest, Macaristan, 4 - 05 Eylül 2017, ss.107

Üç Vatan Şairi ve Şiirlerinde Mekan Unsurları

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016

Bir Anti Aile Örneği Alan Ayckbourn nün The Norman Conquests Üçlemesi

4th BAKEA International Western Cultural and Literary Studies Symposium, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2015

From Text To Stage A Semiological Analysis of Measure For Measure Staged by John Burgess

9th International IDEA Conference “Studies in English”, Malatya, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2015

Political Representations in Atiha Sen Gupta s What Fatima Did

The Viewing of Politics and the Politics of Viewing Conference, Selanik, Yunanistan, 18 - 21 Nisan 2013

Tristram Shandy ve Kara Kitap ta Anlatıcı Okuyucu İlişkisi

IV. Internaiıonal Comparative Literature Congress “Meeting of Cultures and Values”, Kırıkkale, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2012, ss.587-593

Kitap & Kitap Bölümleri

Bir Anti-Aile Örneği: Alan Ayckbourn'nün The Norman Conquests Üçlemesi

Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Batı Edebiyatında Mizah, Şeyda Sivrioğlu, Meryem Ayan, Nejdet Keleş, Gamze Yalçın, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.283-306, 2016

Neo-klasik Kahramandan Romantik Kahramana

Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm, , Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.203-217, 2014