Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new supraglottic airway device: LMA-Supreme((TM)), comparison with LMA-Proseal((TM))

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.53, ss.852-857, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Olgu Sunumu Psödo Torch Tanılı Hastada Anestezi Yönetimi

4. Ulusal Pediyatrik Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012