Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İhvanı Safa'nın Sanat Ontolojisi

BILIG, ss.1-26, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nurettin Topçu’xxnun İdeoloji Olarak Bilim Eleştrisi

İlahiyat Araştırmaları Dergisi, ss.29-46, 2018

HANS KÜNG ile KÜRESEL AHLAK ÜZERİNE

Kader, cilt.13, ss.423-437, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkame Ve Tercüme Dinin Aktarıcısı ve Yorumlayıcısı Olarak Felsefe

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.15, ss.225-238, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre Sorunları Karşısında Sorumluluk Etiği

Kader Kelam Araştırmaları, cilt.13, ss.439-452, 2015

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Medeniyet İnşaasında Felsefenin Yeri

Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşaasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din, 11 - 13 April 2018

Ahmet Yesevi ve Muhammed İkbal’in İnsan Tasavvuru

II.Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018, ss.227-239

AHMED YESEVÎ VE MUHAMMED İKBAL’İN İNSAN TASAVVURU

II. Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 April 2018, ss.227-235

Doğu ve Batı Arasında Yesevi Hümanizmi

ULUSLARARASI SOSYAL BiLiMLER KONGRESi: TÜRKİSTAN FORUMU III «Küreselleşme Sürecinde Türk Dünyasının Geleceği», Kazakistan, 26 - 28 April 2017

Epistemolojik Btünlük ve Din

Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25.yılı anısınadüzenlenen ‘‘Dın Bırlıkke Bağıttaidi (Din Birliği Sağlar)’’konulu uluslararası ilmi araştırma konferansı, Çimkent, Kazakistan, 25 November 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

HOCA AHMET YESEVİ’NİNMANEVİ MİRASI

Doğu Ve Batı Arasında Yesevi Hümanizmi, Mustafa ErenAskar TurganbaevNevzat ŞimşekАidarbek Amirbek, Editör, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü (ERI Books 6),, Almati, ss.241-258, 2017

Diğer Yayınlar