Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Ağları

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bulanık Kümeler ve Sistemler

  • Evrimsel Hesaplama

  • Sinirsel Ağlar