Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Generation expansion planning scenarios to reduce natural gas dependency of Turkey

ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION, cilt.34, sa.2, ss.244-261, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design and implementation of a genetic algorithm IP core on an FPGA for path planning of mobile robots

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.24, sa.6, ss.5055-5067, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkey's long-term generation expansion planning with the inclusion of renewable-energy sources

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.40, sa.7, ss.2050-2061, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Dynamic path planning of mobile robots with improved genetic algorithm

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.38, sa.6, ss.1564-1572, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new fault tolerant control approach for the three-tank system using data mining

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.38, sa.6, ss.1627-1635, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Isolating Non-predefined Sensor Faults by Using Farthest First Traversal Algorithm

INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, cilt.51, sa.32, ss.10641-10648, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Motion Planning System for Mobile Robots

ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, cilt.12, sa.1, ss.57-62, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Genetic Algorithm for Generating Test From a Question Bank

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.18, sa.2, ss.298-305, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Power generation expansion planning with adaptive simulated annealing genetic algorithm

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.30, sa.14, ss.1188-1199, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Impact of Capital Subsidy Incentive on Renewable Energy Deployment in Long-Term Power Generation Expansion Planning

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES, cilt.1, sa.3, ss.1-19, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Low Cost Single Board Computer Based Mobile Robot Motion Planning System for Indoor Environments

International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, cilt.4, ss.95-102, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRÜNTÜ ŞİFRELEME İÇİN SCAN PATERNLERİNİ KULLANAN HİBRİT BİR YÖNTEM

Selçuk-Teknik Dergisi, cilt.15, ss.264-283, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sonar Algılayıcılar ve Sezgisel Yöntemler ile Otonom Robotlarda Engelden Sakınım ve Yol Bulma

El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.3, ss.363-371, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey s Municipal Solid Waste and Urban Waste Water Treatment Sludge Electrical EnergyPotential

Renewable Energy & Power Quality Journal, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Madenciliği Kümeleme Algoritmaları Kullanarak Arıza Dayanımlı Denetim Sistemi Tasarımı

SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.9-16, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

WEB BASED VIRTUAL LABORATORY FOR GENETIC ALGORITHMS

Selçuk Üniversitesi Teknik-Online Dergi, cilt.11, ss.19-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Genetic Algorithm and Fuzzy Logic Based Auto-Test System for Distance Education

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.734-738 Creative Commons License

Text Preprocessing for an Experiment Code on the Internet Assisted Laboratory System

4th International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2018), Kyyiv, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.727-733 Creative Commons License

Tek Kamera Kullanarak Nesne Kamera Arasındaki Uzaklığın Belirlenmesi İçin Bir Yöntem

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi TOK 2015 Ulusal Tolantısı, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2015, ss.937-941

Stock Optimization of Spare Parts with Genetic Algorithm

Doctoral Workshop in Artificial Intelligence (DWAI 2013), Turin, İtalya, 05 Aralık 2013, cilt.1126, ss.19-23

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarindan Elektrik Enerjisi Üretimi Amaciyla Kullanilan Teşvik Sistemlerinin İncelenmesi

VII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM 2013, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013

Yenilenebilir Enerji Teşvik Sistemlerinin Türkiye İçin Değerlendirilmesi

VII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu YEKSEM 2013, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Ekim 2013

Turkey’s Municipal Solid Waste and Urban Waste Water Treatment Sludge Electrical Energy Potential

International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’13), Bilbao, İspanya, 20 Mart 2013, ss.802-807

Biyokütle Kaynaklarının Farklı Üretim Teknolojilerine Göre Elektrik Enerjisi Değerlerinin Belirlenmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2012, Bursa, Türkiye, 29 Kasım 2012, ss.162-166

A Hybrid Implementation of Genetic Algorithm for Path Planning of Mobile Robots on FPGA

The 27th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2012), Paris, Fransa, 03 Ekim 2012, ss.459-465

Remote control laboratory using student-designed simulation blocks

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 26 Nisan 2012, ss.2097-2102

Türkiye‘de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geleceği İçin Durum Tespiti

6.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 14 Ekim 2011, ss.35-39

Türkiye de yenilenebilir enerji kaynaklarının geleceği için durum tespiti

6.Yenilenebilir enerji Kaynakları Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011

Chromosome Coding Methods in Genetic Algorithm for Path Planning of Mobile Robots

26th International Symposium on Computer and Information Sciences, London, İngiltere, 26 Eylül 2011, ss.377-383

A First Order Plus Dead Time System Control by Using Wireless Sensor Networks

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, cilt.4, ss.251-256

Türkiye'nin farklı kaynak tiplerine göre biyogaz potansiyellerinin belirlenmesi

IV. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 Mayıs 2011, ss.243-247

Heuristic Optimization Methods for Generating Test from a Question Bank

MICAI 2007: Advances in Artificial Intelligence, Aguascalientes, Meksika, 04 Kasım 2007, ss.1218-1229

Genetik Algoritmalar için Uzak Sanal Laboratuar

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Kocaeli, Türkiye, 20 Haziran 2007, ss.46-49

Dinamik web sitesi içerik yönetim sistemi:DyNA

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, UMES'07, Kocaeli, Türkiye, 20 Haziran 2007, ss.62-66

Generation Expansion Planning with Adaptive Simulated Annealing Genetic Algorithm

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN-2003, Çanakkale, Türkiye, 02 Haziran 2003, ss.764

Application of Genetic Algorithms on a Photovoltaic Panel (PV)-Pump Motor Matching to Natural Tracking of PV Maximum Power Points

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, TAINN-2003, Çanakkale, Türkiye, 02 Haziran 2003, cilt.1, sa.1, ss.50-52

Benzetilmiş Tavlamalı Genetik Algoritmalar ile Uzun Dönem Elektrik Enerjisi Üretim Genişletme Planlaması

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, ELECO’2002, Bursa, Türkiye, 18 Aralık 2002, ss.45-49

Comparison of linear predictive analysis methods for ANN-based speaker identification

5th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 27 Eylül 2000, ss.109-112 identifier identifier

Detection of Visual Evoked Potantials in Electroencephalogram

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 1999, ss.332-337

Electrocardiogram-QRS Wave Detector

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 1999, ss.327-331

Nonlinear System Modelling with Fuzzy Neural Network Using Genetic Algorithms with Simulated Annealing

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, ELECO-99, Bursa, Türkiye, 01 Aralık 1999, ss.207-2011

Bulanık Mantıklı Yapay Sinir Ağı ile Doğrusal Olmayan Sistemlerin Farklı Berraklaştırma Metodları ile Modellenmesi

Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 06 Eylül 1999, ss.651-654

Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemlerin Bulanık Mantıklı Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’98, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 1998, ss.191-196

Birleşik Hata ve Regresörlü Adaptif IIR Filtreleme ile Sistem Tanılama

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’98, İstanbul, Türkiye, 15 Ekim 1998, ss.253-256