Education Information

Education Information

 • 2003 - 2008 Doctorate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Kocaeli University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Turkey

 • 1995 - 1999 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Hidrojen oksidasyonu ile H2O2 üretimi için katalizör geliştirilmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2002 Postgraduate

  Kobalt alümina katalizörün etkinlik kaybı ve etkinliğini kaybetmiş katalizörlerden kobalt metalinin geri kazanım koşullarının incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English