Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2008 Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2008 Doktora

  Hidrojen oksidasyonu ile H2O2 üretimi için katalizör geliştirilmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  Kobalt alümina katalizörün etkinlik kaybı ve etkinliğini kaybetmiş katalizörlerden kobalt metalinin geri kazanım koşullarının incelenmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce