Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Conversion of glycerol to lactic acid over Au/bentonite catalysts in alkaline solution

REACTION KINETICS MECHANISMS AND CATALYSIS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Activation conditions of bentonite supports over gold-based catalysts for production of lactic acid from glycerol

Reaction Kinetics Mechanisms And Catalysis, cilt.129, ss.693-705, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nickel-based catalysts for hydrogen production by steam reforming of glycerol

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, ss.5117-5124, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of hydrogen production methods in accordance with green chemistry principles

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, cilt.42, ss.23395-23401, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of biodiesel production from canola oil using Mg-Al hydrotalcite catalysts

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.31, ss.509-514, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Deactivation of a co-precipitated Co/Al2O3 catalyst

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.31, ss.515-521, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Direct Formation of H2O2 from H2 and O2

Turkish Journal Of Chemistry, cilt.31, ss.479-486, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of the Activation Conditions of Kutahya-Unye Bentonite for Removal of Nickel from Waste Water

European Jornal of Science and Technology, ss.229-234, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investigation of etchants for etching conditions of aluminium

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.2, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Etching Parameters on Chemical Etching of Aluminum

International Journal of Scientific and Technological Research, cilt.1, ss.76-82, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GLİSEROLDEN TİO2 DESTEKLİ AL2O3 KATALİZÖRÜ İLE LAKTİK ASİT ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (IMASCON), 26 - 28 Nisan 2019

Gliserinden Laktik Asit için Atmosferik Ortamda Altın temelli Katalizörlerin Oksidasyon Etkilerinin İncelenmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019) IMASCON-2019, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Synthesis of Boron Doped Titania and Lactic Acid Production

International Symposium on Boron (BORON2019), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 April 2019, ss.391-396

Esnek Poliüretan Sünger Geri Dönüşümünde Farklı Oranlardaki Kalay Oktoat Etkisinin İncelenmesi

VII. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2018

EVALUATION OF LACTIC ACID PRODUCTION FROM GLYCEROL ACCORDING TO GREEN CHEMISTRY PRINCIPLES

The 3rd International Conference on Environmental Science and Technology (ICOEST), 19 - 23 Ekim 2017

PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF THERMAL AND ACID ACTIVATED BENTONITE FOR REMOVAL OF NICKEL

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), 4 - 08 Ekim 2017

INVESTIGATION OF CATALYST AND REACTION CONDITIONS FOR HYDROGEN PRODUCTION BY STEAM REFORMING OF GLYCEROL

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING(ICCESEN-2017), 4 - 08 October 2017

Ca-BENTONİTİN AKTİVASYON KOŞULLARININ ATIKSULARDAKİ AĞIR METAL GİDERİMİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Gebze Teknik Üniversitesi 2. İnovatif Kimya Bilim Öğrenci Kongresi, Türkiye, 07 Nisan 2017

Investigation of hydrogen production methods in accordance with green chemistry principles

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

Renewable hydrogen generation by steam reforming of glycerol over nickel catalysts

11th European Congress on Catalysis (EuropaCat-XI), Lyon, Fransa, 1 - 06 Eylül 2013

Hidrojenin Doğrudan Oksidaayonu ile Hidrojen Peroksit Üretimi

İleri teknolojiler Çalıştayı, Kocaeli, Türkiye, 30 Nisan 2010

Direct Formation of H2O2 from H2 and O2

First National Catalysis Conference (NCC-1), Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ocak 2007 identifier

Deactivation of Coprecipitaed Co/Al2O3 Catalyst

First National Catalysis Conference (NCC-1), Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ocak 2007

hidrojen Peroksidin Hidrojen oksidasyonu ile Doğrudan Üretilmesi için Katalizör Geliştirilmesi

7. Ulısal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Eylül 2006

Activity and Selectivity of Coprecipitated Au Catalysts for CO Oxidation

New Industrial Applications for gold (Gold 2006), Limerick, İrlanda, 3 - 06 Eylül 2006

Preparation and Activity of Gold Catalysts for Direct Formation of H2O2

New Industrial Applications for Gold (Gold 2006), Limerick, İrlanda, 3 - 06 Eylül 2006

Investigation of Reaction Conditions on Biodiesel Production with Hydrotalcite, Zeolite and Sulphated Oxides

XVII International Conference on Chemical Reactors Chemreactor-17, Atina, Yunanistan, 15 Mayıs - 19 Haziran 2006

Preparation and Characterization of Supported Gold Catalysts Prepared by Varying pH Coprecipitation

3rd Chemical Engineering Conference for Collabrative Research in Eastern Mediterranean, selanik, Yunanistan, 13 - 15 Mayıs 2003

Kitap & Kitap Bölümleri

Industrial Applications of Green Solvents – Volume II

Green Solvents for CO2 Capture, Inamuddin Amu,Ahamed Mohd Imran,Asiri Abdullah M., Editör, Materials Research Foundations , Pennsylvania, ss.51-59, 2019