Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma Tabanlı Personel Kontrol ve Takip Sistemi Tasarımı

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.2020, no.19, pp.497-504, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Yakın Histogramlar Temelli Yeni Bir Hibrit Veri Gizleme Yöntemi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.18, pp.683-694, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

STEGANOGRAFİ İÇİN EN UYGUN RESMİ BELİRLEYEN UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.83-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEVC’de Matris Kodlama Tabanlı Veri Gizleme

3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 September 2018, pp.662-665

HEVC Videolarında Kullanılan Damgalama Yöntemlerin Genel Değerlendirmesi

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.1008

Hasta Bilgilerini Tıbbi Görüntülere Gizlemek için Yeni Bir Yaklaşım

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.1007

Data hiding using shuffle algorithm and LSB method Karistirma Algoritmasi ve LSB Yöntemi Kullanarak Veri Gizleme

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.1-4 identifier

Matrix Eincoding Based Data Hiding in HEVC

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 20 - 23 September 2018, pp.662-665 identifier

Data Hiding Using Shuffle Algorithm and LSB Method

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Turkey, 2 - 05 May 2018 identifier identifier

Comparison of Data Hiding Methods on HEVC/H.265

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2017), Konya, Turkey, 7 - 09 December 2017

STEGANOGRAFİ İÇİN EN UYGUN RESMİ BELİRLEYEN UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 11 - 13 September 2017

Steganografi İçin En Uygun Resmi Belirleyen Uygulama Arayüz Tasarımı

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.154

Pseudocoloring of ultrasound images Ultrason Görüntülerinin Sözde Renklendirilmesi

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Turkey, 15 - 18 May 2017 identifier

Pseudocoloring Ultrasound Images with Two Dimensional Discrete Wavelet Transform

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Bodrum, Turkey, 15 - 18 October 2015 identifier

Enhancement of Ultrasound Images with Bilateral Filter and Rayleigh CLAHE

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.1861-1864 identifier identifier