Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Matrix encoding-based high-capacity and high-fidelity reversible data hiding in HEVC

SIGNAL IMAGE AND VIDEO PROCESSING, cilt.14, sa.5, ss.897-905, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gerçek Zamanlı Yüz Tanıma Tabanlı Personel Kontrol ve Takip Sistemi Tasarımı

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.19, ss.497-504, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yakın Histogramlar Temelli Yeni Bir Hibrit Veri Gizleme Yöntemi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.18, ss.683-694, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STEGANOGRAFİ İÇİN EN UYGUN RESMİ BELİRLEYEN UYGULAMA ARAYÜZ TASARIMI

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.83-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEVC’de Matris Kodlama Tabanlı Veri Gizleme

3. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 Eylül 2018, ss.662-665

HEVC Videolarında Kullanılan Damgalama Yöntemlerin Genel Değerlendirmesi

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1008

Hasta Bilgilerini Tıbbi Görüntülere Gizlemek için Yeni Bir Yaklaşım

III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİKBİLİMLER KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2018, ss.1007

Data hiding using shuffle algorithm and LSB method Karistirma Algoritmasi ve LSB Yöntemi Kullanarak Veri Gizleme

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2018, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1-4 identifier

Matrix Eincoding Based Data Hiding in HEVC

3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Sarajevo, Bosna-Hersek, 20 - 23 Eylül 2018, ss.662-665 identifier

Data Hiding Using Shuffle Algorithm and LSB Method

26th IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İzmir, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018 identifier identifier

Comparison of Data Hiding Methods on HEVC/H.265

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE 2017), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017

Steganografi İçin En Uygun Resmi Belirleyen Uygulama Arayüz Tasarımı

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Düzce, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2017, ss.154

Pseudocoloring of ultrasound images Ultrason Görüntülerinin Sözde Renklendirilmesi

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Pseudocoloring Ultrasound Images with Two Dimensional Discrete Wavelet Transform

Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO), Bodrum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015 identifier

Enhancement of Ultrasound Images with Bilateral Filter and Rayleigh CLAHE

23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1861-1864 identifier identifier