Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Maritime automatic target recognition for ground-based scanning radars by using sequential range profiles

Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences, cilt.29, ss.929-943, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Formally analyzed m-coupon protocol with confirmation code (MCWCC)

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.484-498, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Security analysis of Hsiang m-coupon protocol

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.34, ss.1705-1724, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREDICTION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY CLASS OF SOIL USING DECISION TREES

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.23, sa.1, ss.83-90, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Elevator simulator design and estimating energy consumption of an elevator system

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.65, ss.272-280, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil productivity analysis based on a fuzzy logic system

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.90, sa.13, ss.2220-2227, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Improved Fuzzy Art Method for Initializing K-means

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, cilt.3, sa.3, ss.274-279, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Prototype of a tool for analysing laryngeal cancer operations

INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE, cilt.34, sa.3, ss.159-170, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A comparative study for crisp and fuzzy query by a software tool

SOFT COMPUTING, cilt.11, ss.141-147, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fuzzy logic based intelligent tool for databases

KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 2, PROCEEDINGS, cilt.3682, ss.386-392, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

An application of Apriori algorithm on a diabetic database

KNOWLEDGE-BASED INTELLIGENT INFORMATION AND ENGINEERING SYSTEMS, PT 1, PROCEEDINGS, cilt.3681, ss.398-404, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A self tuning fuzzy inference system for noise reduction

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING - ICAISC 2004, cilt.3070, ss.290-295, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The New Approach of AES Key Schedule for Lightweight Block Ciphers

IOSR Journal of Computer Engineering, cilt.19, ss.21-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Text Summarization And Evaluation Methods:–An Overview

Int. Journal of Engineering Research and Application, cilt.7, ss.89-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sonlu Cisimler Teorisine Dayalı Gri Seviye Görüntü Şifreleme

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, ss.10-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gırtlak Kanseri Ameliyat Verilerinin K-means Yöntemiyle Analizi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.2, sa.1, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Ögrencilerinin Devamlılıgının Parmak IziOkuyucu Cihaz Kullanılarak Izlenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.8, ss.9-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Email Encryption using RC4 Algorithm

International Journal of Computer Applications, cilt.130, ss.25-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Ortaokul ÖğrencilerininSosyal Ağ Kullanım Analizi Kocaeli İli Örneği

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.508-517, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Devamlılığının Parmak İziOkuyucu Cihaz Kullanılarak İzlenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.8, ss.9-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜRÜLTÜ ETKİLERİNİN BULANIK MANTIK TEMELLİ BİR YÖNTEMLE ANALİZİ

Uygulamalı Yerbilimleri Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.62-75, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulanık Mantık Temelli Esnek Sorgulama Aracı

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, sa.1, ss.53-60, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ROBO ADVISOR INVESTMENT ADVICE SYSTEM

3. International Aegean Symposium on Innovation Technologies & Engineering ​, İzmir, Türkiye, 12 Mart 2021

MATCHING HOTEL NAMES USED BY ONLINE TRAVEL AGENCIES WITH TEXT SIMILARITY ALGORITHMS

3. International Aegean Symposium on Innovation Technologies & Engineering ​, İzmir, Türkiye, 12 Mart 2021

Yelmen E., Duru N., Doc2vec Approach for Text Document Clustering,

InternationalConference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science(ICATCES 2020), Karabük, Türkiye, 03-05 Haziran 2020., 3 - 05 Haziran 2020

BULUT TABANLI SUNUCUSUZ BİR ETL ÇÖZÜMÜ “AWS GLUE”

3. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 09 Mayıs 2020

An Empirical Investigation of Performances of Different Word Embedding Algorithms in Comment Clustering

2019 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), Adana, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2019

Detecting Bots On Twitter Using Machine Learning Techniques

10th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW 2019), Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.135-141

AUTOMATIC DETECTION OF ELDERLY ON TOUCH SCREEN INTERFACES USING TOUCH GESTURE MEASUREMENTS, ,

The 10th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2019, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.239-244

OLAY TABANLI METİN ÖZETLEME YAKLAŞIMLARI

The 10th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications (IWW2019, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.252-258

Modelling of Water Quality for Salinity Parameters by Using Fuzzy Logic System

IWW2019, 10th International Conference on Image Processing, Wavelet and Applications, 18-20 October 2019, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.69

Modellinf of water quality for salinity parameters by using fuzzy logic system

10th International Conference on Image Processing Wavelet and Applications, IWW2019, 18-20 October 2019, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019, ss.211-216

Sequential Naval Target Range Profile Classification Using Special Fusion Method

2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Samsun, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2019, ss.455-457

Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Teknikleri ile Saldırı Tespiti

4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK-2019), Samsun, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2019

Generating MDS Matrices in Toeplitz Form by Using Generalised Hadamard Form

International Conference on Big Data, Deep Learning and Fighting with Cyber Terrorism, 3 - 04 Aralık 2018, ss.81-86 identifier

Modeling of Water Quality by Using Fuzzy Logic System

Uluslararası Tarım Kongresi, UTAK 2018, Gagavuzya, Moldova, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.144

Assesment of Water Quality Model Using Fuzzy Logic System: A Case Study of Surface Water Resources in Yalova of Turkey

International Conference 14th Bıennial Conference of Indian Society of Industrial and Applied Mathematics(ISIAM 2018), Amritsar, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2018, ss.142

On the design strategies of diffusion layers and key schedule in lightweight block ciphers

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017, ss.456-461 identifier identifier

WiFi HOTSPOT BASED STUDENT ATTENADANCE CONTROL SYSTEM on ANDROID PLATFORM

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası/Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.293-297

SOLUTION OF SIMPLE GEOMETRY QUESTIONS USING IMAGE PROCESSING TECHNIQUES ON THE ANDROID PLATFORM: SMART PHONE APPLICATION

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Kuşadası/Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.244-252

ANALYSIS OF TECHNOLOGY ADDICTION OF HIGH SCHOOL AND UNIVERSITY STUDENTS USING DATA MINING TECHNIQUES

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), 19 - 22 Mayıs 2016, ss.325-331

Yazılım Projelerinde Başarı Anahtarı Efor Tahmini

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı, 20 - 23 Ekim 2016

Statistical And Semantic Text Summarization In Turkish

Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı (UBMK 2016), Tekirdağ, Türkiye, 20 - 23 Ekim 2016

Encryption of Walsh Hadamard Transform applied images with the AES encryption algorithm

2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), Zonguldak, Turkey, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2016 identifier identifier

A survey on traffic mode of elavator

2nd International Conferenceon Pure & Applied Science, 1 - 05 Haziran 2016

Applications For Turkish Text Summarization

II. International Conference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Saraybosna, Bosna-Hersek, 25 - 27 Mayıs 2016

Automatic lung segmentation by using histogram based k-means algorithm

2016 Electric Electronics, Computer Science, Biomedical Engineerings’xx Meeting (EBBT), İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2016 identifier identifier

Türkçe Metin Özetlemede Kullanılan Yöntemler

18. Akademik Bilişim Konferansı-AB'16, Aydın, Türkiye, 03 Şubat 2016, cilt.1, ss.69-76

LSB based steganography over video files using Koblitz s Method

2015 23nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, Türkiye, 16 - 19 Mayıs 2015, ss.1034-1037 identifier identifier

Encryption with Changing Least Significant Bit on Menezes Vanstone Elliptic Curve Cryptosystem

International Conference and Exhibition on Electronic, Computer and Automation Technologies, Konya, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2014, ss.78-80

Steganography over video files using Menezes Vanstone Elliptic Curve Cryptography Algorithm

2014 22nd Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2014 identifier identifier

Asansör Simülatörünün Ürettiği Sonuçlar Üzerinde Yapılan K-means++ Kümeleme Çalışması ile Trafik Türünün Tahmini

ELECO '2012 Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, 29 Kasım - 01 Aralık 2012, Bursa, Bursa, Türkiye, 29 Kasım 2012

Decreasing Iteration Number of K medoids Algorithm with IFART

International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011

An Improved Method for Fuzzy Clustering

5th International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, Famagusta, CYPRUS, 2 - 04 Eylül 2009, ss.188-191 identifier identifier

Improved Fuzzy Art and Rough Sets A Hybrid Solution to Characterize Clustered Data

International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2009

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

ELEKTRİK - ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2008

Fuzzy Art Algoritması İle Etkin Bir Kümeleme Analizi

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, cilt.1, ss.273-280

A Novel Approach About Cohesion Measurement for Classes

23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2008, ss.123-128 identifier identifier

Kablosuz Yerel Alan Ağlarda Saldırı ve Güvenlik Uygulamaları

III. İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu (İTUSEM 2007), Adana, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2007, ss.30-40

A Scholarship Evaluation Application Based on Decision Tree Induction

International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, 15 - 18 Haziran 2005

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanılacak Akıllı BirSorgulama Aracı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve UygulamalarıSempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Lightweight Block Ciphers with Applications in IoT

Authentication Technologies for Cloud Technology, IoT, and Big Data, Dr,Yasser M. Alginahi Dr. Muhammad N. Kabir, Editör, The Institution of Engineering and Technology (The IET), London, ss.153-180, 2019

Assesment of Water Quality Model Using Fuzzy Logic System: A Case Study of Surface Water Resources in Yalova of Turkey

Mathematical Modelling of Real World Problems, Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics, Mathematics Research Developments, Zafer ASLAN, Funda DÖKMEN, Enrico FEOLI, Abul Hasan SIDDIQI, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New York, ss.103-118, 2019

PROGRAMMING LANGUAGES

Introduction to Computer Engineering, Rifat Çölkesen, Editör, Papatya Yayıncılık, İstanbul, ss.125-130, 2013

Trends of Modelling of Computer Systems in Education of Biosystems

Biotechnology and the Ecology of Big Cities Series Biotechnology in Agriculture, Industry and Medicine , S.D. Varfolomeer,G.E.Zaikov,L.P.Krylova, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New York, ss.133-143, 2011

Heavy Metal Analysis of Soil Based on Fuzzy Logic System

Biotechnology and the Ecology of Big Cities Series Biotechnology in Agriculture Industry and Medicines, S.D.Varfolomeev,G.E.Zaikov,L.P.Krylova, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New York, ss.7-19, 2011

Computer Simulation, Applications of Fuzzy Logic

PROCEEDING OF THE IV th INTERNATIONAL WORKSHOP ON APPLICATIONS OF WAVELETS TO REAL WORLD PROBLEMS, A. Hasan Siddiqi, Zafer Aslan, Nil Pembe Özer, Funda Dökmen, Nevcihan Duru, Hülya Kodal Sevindir, Editör, Kocaeli University, Ihsaniye Vocational School, ss.152-159, 2009

Ansiklopedide Bölümler

Etkileşimli İnternet

Papatya Yayıncılık, ss.380-384, 2006