Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Formally analyzed m-coupon protocol with confirmation code (MCWCC)

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.27, ss.484-498, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PREDICTION OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY CLASS OF SOIL USING DECISION TREES

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.23, ss.83-90, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elevator simulator design and estimating energy consumption of an elevator system

ENERGY AND BUILDINGS, cilt.65, ss.272-280, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Soil productivity analysis based on a fuzzy logic system

JOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE, cilt.90, ss.2220-2227, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Improved Fuzzy Art Method for Initializing K-means

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS, cilt.3, ss.274-279, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prototype of a tool for analysing laryngeal cancer operations

INFORMATICS FOR HEALTH & SOCIAL CARE, cilt.34, ss.159-170, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The New Approach of AES Key Schedule for Lightweight Block Ciphers

IOSR Journal of Computer Engineering, cilt.19, ss.21-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Text Summarization And Evaluation Methods:–An Overview

Int. Journal of Engineering Research and Application, cilt.7, ss.89-93, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sonlu Cisimler Teorisine Dayalı Gri Seviye Görüntü Şifreleme

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, ss.10-17, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Ögrencilerinin Devamlılıgının Parmak IziOkuyucu Cihaz Kullanılarak Izlenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.8, ss.9-15, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Email Encryption using RC4 Algorithm

International Journal of Computer Applications, cilt.130, ss.25-29, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Veri Madenciliği Teknikleri Kullanılarak Ortaokul ÖğrencilerininSosyal Ağ Kullanım Analizi Kocaeli İli Örneği

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.3, ss.508-517, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Devamlılığının Parmak İziOkuyucu Cihaz Kullanılarak İzlenmesi

Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, cilt.8, ss.9-16, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Novel Approach About Cohesion Measurement for Classes

23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2008, ss.123-128