Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YEREL TEMALARI İŞLEYEN VE TOPLUMSAL GERÇEKÇİ RESSAMLARIN ESERLERİNDE ANA VE ÇOCUK TEMASI

uluslararası sosyal bilimler dergisi, vol.5, no.61, pp.80-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA SANAL MÜZE UYGULAMALARI VE SANAT EĞİTİMİNE ETKİSİ

The Journal of Academic Social Sciences, vol.58, no.58, pp.257-266, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BAUHAUS-GELENEKSEL KUYUMCULUK EĞİTİMİ GÜNÜMÜZ KUYUMCULUK VE TAKI TASARIM EĞİTİMİNDE TEMEL SANAT / TASARIM EĞİTİMİ

the Journal of Academic Social Sciences, vol.59, no.59, pp.88-99, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜNÜMÜZDE ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ

The Journal of Social Sciences, vol.15, no.15, pp.380-387, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

AMERİKALI HEYKELTIRAŞ BRAD SPENCER (KAMUSAL ALANDA TUĞLA HEYKELLER)

The Journal of Social Sciences, vol.15, no.15, pp.341-349, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE MEDYA OLARAK TELEVİZYONREKLAMLARI

the Journal of Academic Social Sciences, vol.49, no.49, pp.459-477, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRK RESİM SANATINDA FİGÜR-NESNE-MEKAN İLİŞKİSİ İÇİNDE ÇOCUK KONULU RESİMLERİN ANALİZİ”,

MADEBYARTIST VI, I. Uluslararası Paris Sanat ve Tasarım Sempozyumu Kapsamında Düzenlenen “SANAT, TASARIM VE NESNE”,”, Paris, France, 25 - 29 April 2018

BEDEN-MEKAN-KAMUFLAJ: LIU BOLIN”

MADEBYARTIST III,. I. Uluslararası Varna Sanat ve Tasarım Sempozyumu, SANAT TASARIM MEKAN, Varna, Bulgaria, 25 - 28 May 2017, pp.31-32

SANAT TARİHİNDE ANNE/ KADIN-ÇOCUK İMGESİNİN TEMSİLİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Felsefe ve Bilim Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi başlıklı ”II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu”, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

REFLECTIONS OF THE FEMINIST MOVEMENT AND ITS EFFECTS IN TURKEY

2. ULUSLARARASI MULTIDISPLINER AVRASYA KONGRESİ (IMCOFE), Odessa, Ukraine, 11 - 13 July 2016, vol.2, pp.269-277

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE MEDYA OLARAK TELEVİZYON REKLAMLARI

1. International The Art of Authenticity Symposium/ 1. Uluslararası Sanatın Gerçekliği Sempozyumu, SAKIZ ADASI, Greece, 2 - 05 June 2016

“EHL-İ HİREF-KUYUMCULUK EĞİTİMİ”

VIII. Uluslar arası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Miras Koruma Sempozyumu” / “Sanat Etkinlikleri”, Konya, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.647-653

”OSMANLI KUYUMCULUK GELENEĞİNİN GÖRSELLER İLE ANALİZİ”,

Gazi Üniversitesi, 2. Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 November 2015

“KOLEKTİF VE ESTETİK EYLEMLER”,

“23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

“SANAT EĞİTİMİNDE KADININ TEMSİLİ”

“SANAT EĞİTİMİNDE KADININ TEMSİLİ, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNDE İMGESEL ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

“23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014, pp.240

“TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SANAL MÜZE UYGULAMALARI VE SANAT EĞİTİMİNE ETKİSİ”,

“23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı”, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

YAŞAYAN ANADOLU TAKILARI: ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR CEBE VE İNCİLİ KÜPESİ

Akdeniz Üniversitesi G.S.F. Geleneksel El Sanatları Bölümü- A. Ü. Kültür Sanat Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi-Serik MYO. ”3. Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Kültür Sanat Etkinlikleri, Antalya, Turkey, 13 - 14 November 2014

SANAT EĞİTİMİ VE KAMUSAL SANAT

ULUSLARARASI KATILIMLI 23. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KURULTAYI, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

BAUHAUS, ETKİLERİ VE KÖY ENSTİTÜLERİ

Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12)., Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, vol.3, pp.564-574

“SANAT EĞİTİMİNE DAYALI MESLEK YÜKSEK OKULU PROGRAMLARINDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK EĞİTİCİ GÖRÜŞLERİ”

I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12), Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, vol.2, pp.484-494

TASARIM VE TEKNİĞİN BİRLİKTELİĞİ (TAKI TASARIM EĞİTİMİNDE BAUHAUS ETKİLERİ)”,

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü, “I. Uluslararası Moda Ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu”, Antalya, Turkey, 8 - 10 October 2012

Bilgi Çağında Sanat Eğitiminin Gerekliliği Üzerine Genel Bir Değerlendirme

I. Cyprus International Congress of Education Research, Kyrenia (Girne), Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.484-494

Sanat Eğitimine Dayalı Meslek Yüksekokulu Programlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Eğitici Görüşleri

I. Cyprus International Congress of Education Research, Kyrenia (Girne), Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012, pp.451-459

“BİLGİ ÇAĞINDA SANAT EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ”

“I. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’12)., Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 09 December 2012

“TAKI SANATININ BELGELERİ NİTELİĞİNDE TABLOLARIN İNCELENMESİ”

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, “1. Uluslararası Sanat Sempozyumu- sanat eğitimi süreç ve kuramları, Ankara, Turkey, 17 - 19 October 2011

“TÜRKİYE’DE SANAT EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR”

III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Derneği Kongresi, Eğitim Araştırmaları Derneği “Yaşam Boyu Öğrenme ve Informal Eğitim”., Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 June 2011

”KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞEN YENİ PAZARI: SANAT DÜNYASI”,

“Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi” (9. Kongre), SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 23 - 25 June 2011

KENT KİMLİĞİ-KAMUSAL SANAT-EĞİTİM

III.ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ”YAŞAM BOYU ÖĞRENME VE İNFORMAL EĞİTİM”, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 June 2011, vol.1, pp.1757-1775

SANAT VE KADIN

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.2

TOPLUMSAL YAŞAMDA EKONOMİK ANLAMDA KADIN GÖRSELLİĞİNİN KULLANIMI

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1

”GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KADIN OLMAK”,

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1

TAKI-KUYUMCULUK EĞİTİMİ VEREN M.Y.O. EĞİTİM YETERLİLİĞİ VE KALİTENİN ARTTIRILMASI (KOÜ. DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY M.Y.O. ÖRNEĞİ)

Selçuk Üniversitesi, Kadınhanı Faik İçel M.Y.O. ”1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’xx 09”, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009

”MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İSTİHDAM SORUNU”

Selçuk Üniversitesi, Kadınhanı Faik İçel M.Y.O., ”1. Uluslararası, 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu’xx 09”, Konya, Turkey, 27 - 29 May 2009 Sustainable Development

KADIN VE SANAT

ULUSLARARASI-DİSİPLİNLERARASI KADIN ÇALIŞMALARI KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.2, pp.537-545

Meslek Yüksekokul Mezunlarının İstihdam Sorunları

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faikiçil Meslek Yüksekokulu 1. uluslararası 5. ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya, Turkey, 5 - 08 May 2009, vol.1, pp.1-10 Sustainable Development

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan ÜLkelerde Kadın Olmak

Sakarya Üniversitesi Uluslararası -Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya, Turkey, 5 - 07 March 2009, vol.1, pp.453-461

”CUMHURİYET İLE BİRLİKTE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA SANAT EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ, YAPILANMASI VE GÜNÜMÜZDE UYGULANMASI”,

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006

”KIYI KENTLERİNDE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI GEREKLİLİĞİ”

Doğu Akdeniz Üniversitesi, 5. Uluslararası Gazimagusa Sempozyumu (Akdeniz Üçlemesi- KKK: Kıyı Yerleşimi-Kültür-Koruma), 13 - 15 September 2006

”KÜÇÜK ŞEHİRLERDE KURULAN GSF. LERİN SORUNLARI (NİTEL BİR ARAŞTIRMA),

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla, Turkey, 13 - 15 September 2006

Books & Book Chapters

COLLETIVE, AESTETIC ACTION AND ROLE OF ART IN EDUCATION

in: CONTEMPORARAY ISSUE IN ARTS, KOLODZIEJSKI MACIEJ, ICBAY MEHMET ALI, ARSLAN HASAN, Editor, EHRMANN VERLAG, Mannheim, pp.159-166, 2015

GENGER ROLES AND THEIR EFFECT ON WOMEN S PERSONALITY IN ARTIST PAULA REGO S WORK

in: CONTEMPORARAY ISSUE IN ARTS, KOLODZIEJSKI MACIEJ, ICBAY MEHMET ALI, ARSLAN HASAN, Editor, EHRMANN VERLAG, Mannheim, pp.167-172, 2015