Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN THE INDEX DIMENSION

25. FİNANS SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.306-327

From Banking Sector Credits to GDP Growth: An ARIMA Example

25. FİNANS SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.457-465

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE EKONOMİK BÜYÜME

INTERNATINONAL CONGRESS ON LAW, Ankara, Turkey, 23 - 25 June 2022 Sustainable Development

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ İLE BORSA İSTANBUL 100ENDEKSİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

Uluslararası Sosyal Hukuk Çalışmaları Kongresi, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.665-674

İlk Halka Arzda Sıcak ve Soğuk Piyasalar

16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 13 May 2017

İMKB’deki İlk Halka Sunumlarda Düşük Fiyatlama ve Pay Senetlerinin Kısa Dönem Performansı: 1996 - 2006

11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2007, pp.49-66 Creative Commons License

Books & Book Chapters