Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Late Cenozoic shift from extension to strike-slip stress regime in the west of the Biga Peninsula, NW Turkey

Journal Of Structural Geology, cilt.148, sa.148, ss.1-17, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Fault kinematic and Plio-Quaternary paleostress evolution of the Bakircay Basin, Western Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.62, sa.10, ss.1245-1261, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Compound geotourism and mine tourism potentiality of Soma region, Turkey

Arabian Journal of Geosciences, cilt.12, sa.23, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Late Cenozoic polyphase deformation and basin development, Kutahya region, western Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.54, sa.12, ss.1401-1418, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A VLF survey using current gathering phenomena for tracing buried faults of Fethiye-Burdur Fault Zone, Turkey

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, cilt.68, sa.3, ss.437-447, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Middle Pleistocene extinction process of pull-apart basins along the North Anatolian Fault Zone

PHYSICS OF THE EARTH AND PLANETARY INTERIORS, cilt.173, ss.177-180, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Anthropogenic affects on lake sedimentation process: a case study from Lake Sapanca, NW Turkey

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, cilt.56, sa.2, ss.299-307, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Neotectonics of the SW Marmara region, NW Anatolia, Turkey

GEOLOGICAL MAGAZINE, cilt.143, sa.2, ss.229-241, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Magnetotelluric images of the crust and mantle in the southwestem Taurides, Turkey

TECTONOPHYSICS, cilt.391, ss.109-120, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The deep resistivity structure of southwestern Turkey: Tectonic implications

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.46, sa.7, ss.655-670, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Electromagnetic imaging of the Thrace Basin and intra-pontide subduction zone, northwestern Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.46, ss.64-74, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Neotectonics of the southeast Marmara region, NW Anatolia, Turkey

Journal of Asian Earth Sciences, cilt.21, ss.1041-1051, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Conductivity structure along the Gediz graben, west Anatolia, Turkey: Tectonic implications

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.43, sa.12, ss.1129-1144, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of evaporites and the counterclockwise rotation of Anatolia, Turkey

INTERNATIONAL GEOLOGY REVIEW, cilt.41, sa.7, ss.607-622, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The geology and evolution of the tokat massif, south-central pontides, turkey

International Geology Review, cilt.39, ss.365-382, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Resistivity Distribution in the Gediz Graben and its Implications for Crustal Structure

Turkish Journal of Earth Sciences, cilt.11, ss.15-25, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geology of the Ören graben and surrounding regions southwestern Anatolia

Turkish Journal Of Earth Sciences, ss.50, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Andırın Kahramanmaraş dolayında Misis Andırın kuşağının jeolojisi ve evrimi

Turkish Journal Of Earth Sciences, ss.39-55, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorbehan dolomitinin KD Hekimhan stratigrafisi petrografisi ve kökeni

Yerbilimleri, ss.51-57, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bakırçay Havzası Fay Kinematiği ve Pliyo-KuvaternerPaleostress Gelişimi,Batı Türkiye

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.961-966

Soma Havzası’nın Fay Kinematikleri ve Plio-Kuvaterner Paleostress Evrimi

ULUSLARARASI KATILIMLI KAPADOKYA YERBİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.260-261

A Preliminary View for Integrated Geotourism Possibility in Manisa Magnesia Türkiye

2nd International Tourism andHospitality Management Conference (ITHMC 2016), Sarajevo, Bosna-Hersek, 12 - 16 Ekim 2016

Büyük Menderes Grabeni ve Çevresinin Neotektonik Özellikleri

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Onüçüncü Çalıştayı (ATAG 13), Bildiri Özleri Kitapçığı, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2009, ss.26

Kuzey Anadolu Fay Sistemi Marmara Bölgesi Orta Kolu Mekece İznik Gölü arasının Pliyo Kuvaterner Dönem Morfotektonik ve stratigrafik özellikleri

TURQUA, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, sayfa:17-19, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2005, ss.17-19

Kocaeli Havzasının Tektono Stratigrafik oluşum modeli nedir

Deprem Sempozyumu, Bildiriler CD’si, Kocaeli., Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, ss.28

Kocaeli Havzasının Tektono Stratigrafik oluşum modeli nedir

Deprem Sempozyumu, Bildiriler CD’si, Kocaeli., Türkiye, 23 - 25 Mart 2005, ss.109-111

Güneydoğu Marmara’nın Tektoniği

Kocaeli 2003 Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 12 - 14 Mart 2003, ss.28

Magnetotelluric images of southwest Anatolia

1st International Symposium of Istanbul Technical University, Faculty of Mines and Earth Sciences and Engineering, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2002, ss.100-102

The Neotectonic Features of the Southeast Marmara Region, Turkey

EUG XI. Symposium LS 04, Intraplate Strike-slip Deformation Belts, Strasbourg, Fransa, 12 - 13 Temmuz 2001, ss.331

Kitap & Kitap Bölümleri

Kuvaterner Stratigrafisinin ilkeleri ve yöntemler

Kuvaterner Bilimi, Nizamettin Kazancı,Alper Gürbüz, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.1-570, 2012 Creative Commons License

Sapanca Gölü'nün Oluşumu ve Beslenme Havzasının Hidrolojisi, Jeolojisi ve Depremselliği

SAPANCA GÖLÜ'NE BiLiMSEL AÇIDAN BAKIŞ, Hacer OKGERMAN,Gülşen ALTUĞ, Editör, Konak Yayınları, İstanbul, ss.13-25, 2008 Creative Commons License

When did the western Anatolian grabens begin to develop?

Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, BOZKURT,E.,WINCHESTER,J. A. & PIPER,J. D. A., Editör, The Geological Society , London, ss.353-384, 2000

Ege Denizi ve Ege Bölgesi'nin Jeolojisi ve Evrimi

Türkiye Denizleri, Naci Görür, Editör, TÜBITAK Yayınları, İstanbul, ss.211-336, 1999 Creative Commons License