Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tıkanma sarılığında perkütan transhepatik biliyer drenaj uygulamalarımız

Çağdaş Cerrahi Dergisi, cilt.15, ss.74-79, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NADİR GÖRÜLEN BİR AKUT KARIN NEDENİ SPONTAN KOLEDOK PERFORASYONU

KLİNİK VE DENEYSEL CERRAHİ DERGİSİ, cilt.7, sa.3, ss.165-67, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAPAROSKOPİK SPLENEKTOMİ 90° LATERAL DEKUBİTUS POZİSYONU TEKNİĞİ

Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, cilt.6, ss.124-127, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Protective Effect of Lisinopril on Reperfusion Injury in Extended Partial Hepatectomy Model

6th Conference of The European Hepato-Pancreato-Biliary Association (EHBPA), Almanya, 25 - 28 Mayıs 2005, cilt.7, ss.19-31 Creative Commons License

Tc-99m Tetrofosmin sintigrafisinin meme kanserindeki yeri

V. Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Nisan 1999, cilt.1, ss.38