Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001Doktora

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1995Yüksek Lisans

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon (Yl), Türkiye

 • 1983 - 1988Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001Doktora

  İzmit Klinik ve Tehlikeli Atıklar Yakma Tesisinde atık kompozisyonları ile baca gazı emisyonları ölçümü ve standartlar yönünden değerlendirilmesi

  Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1995Yüksek Lisans

  İzmit ve Yöresi Sanayi Kuruluşlarının Çevre Mevzuatı Yönünden Sorunları, Örgütlenme Modelleri ve Kamuoyu Duyarlılığı Üzerine İncelemeler

  Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ve Organizasyon (Yl)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce