Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATION OF METALS REMOVAL WITH CHLORELLA ESP-6 MICROALGAE IN METAL SECTOR WASTEWATER

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), cilt.9, no.4, ss.635-640, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

DETERMINATION OF CR (VI) IN CREEKS DISCHARGE TO İZMIT GULF (KOCAELI, TURKEY)

Journal of Scientific Perspectives, cilt.3, ss.201-206, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

Treatment of Baker’s Yeast Wastewater with Freshwater Microalga and Its Green Chemistry Evaluation

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.46, ss.457-463, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Özet
Link

Atık Gideriminde Yakmanın Çevresel Etkileri

Kocaeli Şehiriçi Haber Dergisi, cilt.1, ss.38-39, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PATATES CİPSİ ATIKSULARININ MİKROALG İLE ARITIMI

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.247-249

Sulardan Amonyum Azotu Gideriminde Doğal Kompozit MembranFilmlerin Adsorban Olarak Kullanılması

13. Ulusal 1.Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, cilt.1, ss.120-124

MEZBAHA ATIK SUYUNUN MİKROALG İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi Bahar, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 April 2019, cilt.1, ss.564-566
Link

Çevresel Yapı ve Uygulamalarında Malzeme Teknolojisinin Gelişimi

IMASCON, Uluslararası Marmara, Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 Nisan 2019, ss.838-842

Kocaeli Üniversitesi Kampüs Atıksularının Mikroalg İle Arıtılabilirliği

Çevre Mühendisliği Kaynak Geri Kazanımı Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018

Bir Biyodizel Firmasında Güvenlik Kültürünün Indeks Tabanlı Ölçümü

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 23 November 2018, ss.1049-1052
Link

İZMİT KÖRFEZİNE (KOCAELİ, TÜRKİYE) DÖKÜLEN DERELERDE CR (VI) TAYİNİ

III. International Rating Academy Congress on Applied Sciences, Lviv, Ukrayna, 6 - 07 September 2018, ss.247-252
Link

Simultaneous White Goods Wastewater Treatment and Lipid Production Using Microaldae Chlorella ESP-6

International Symposium Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 27 October 2018, ss.1085-1088
Link

Investigation of Leachate Treatment Ability of Different Green Microalgae Species

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.976-979
Link

Su Kıtlığına Alternatif Bir Çözüm: Sis Hasadı

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 March 2018, ss.2160

Chlorella VariabilisTürü Mikroalgin Maya Endüstrisi Atık Suyunu Arıtma Potansiyelinin ve Yağ İçeriğinin İncelenmesi

19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 December 2017, ss.42

Büyük Endüstriyel Kazaların Olası Etkilerinin Probit Modellerle İncelenmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 November 2017, ss.139-140
Link

Baker’ s Yeast Waste Water Treatment Using Microalgae

3 rd ITWCCST 2017, Baku, Azerbaycan, 10 - 13 Eylül 2017, ss.61

Atıksu Yönetimine Alternatif Yaklaşım: Mikroalg İle Arıtım

2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 13 May 2017, ss.623-624
Link

İnşaat malzemesi atıklarının çevreye olan etkileri

2.uluslararası mühendislik mimarlık ve tasarım kongresi, 12 - 13 May 2017
Link

Estimation of Blast for VCE A Case Study

ITWCCST 2016, ÜSKÜP, Makedonya, 26 - 30 October 2016, ss.35-38

Çevreci KOÜ

Ulusal UI GreenMetric Çalıştayı, Zonguldak, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2016

Response surface methodology for treatment of Baker s yeast wastewater by electrocoagulation

AGRO 2011 The Eighth IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries, 22 - 24 July 2011, ss.383-393

Water Conservation Programmes in the Eastern Section of Izmit-Kocaeli Industrial Zone

International Conferance on Water Problems in The Mediterranean Countries, Nicosia, Kıbrıs (Kktc), 17 November 1997, cilt.1, no.1, ss.159

Havada Petrol Kirliliği Kontrolünde Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu II, Kocaeli, Türkiye, 22 - 23 May 1997, ss.1053-1057

Türkiye de Çimento Sanayinin Toz Emisyonları Yönünden İncelenmesi

IV. Ulusal Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

ÇEVRE-BİLİM VE TEKNOLOJİ

II- AR-GE ÇALIŞMALARI - MİKROALGLERİN ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNDEKİ YERİ, AKDOĞAN EKER AYŞEGÜL, TÜRKDOĞAN FATMA İLTER, İSKENDER FATMA GÜLEN, TÜFEKÇİ NEŞE, ÖVEZ SÜLEYMAN, Editör, GÜVEN PLUS GRUP A.Ş. YAYINLARI, İstanbul, ss.330-343, 2018 Özet Creative Commons License
Link