Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Bat Guano Applied to the Soil in Different Forms and Doses on Some Plant Nutrient Contents

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, vol.49, pp.708-716, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Different Bat Guano Treatments on Yield and Quality in Lettuce Growing

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, vol.5, no.1, pp.18-24, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Kırsal Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü ve Önemi SS Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifiİ Örneği

3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.52, pp.120-139, 2017 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Salinity in Irrigation Water on Evapotranspiration of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.253-263, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

4..Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

4..Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015

Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesinde Nötronmetre Kullanımı

X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Turkey, 6 - 09 October 2009 Creative Commons License Sustainable Development

Öğrenci Başarısında Dikey Geçiş Sınavının Etkisi

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 May 2009, pp.2657-2666

Books & Book Chapters