Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effect of Bat Guano Applied to the Soil in Different Forms and Doses on Some Plant Nutrient Contents

COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT ANALYSIS, cilt.49, ss.708-716, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Farklı Yarasa Gübresi Uygulamalarının Marul Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.18-24, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kırsal Kalkınmada Kooperatiflerin Rolü ve Önemi SS Çavuşlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifiİ Örneği

3.Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, cilt.52, ss.120-139, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Salinity in Irrigation Water on Evapotranspiration of Satsuma Mandarin (Citrus unshiu Marc.)

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, sa.3, ss.253-263, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

4..Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

4..Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Yalova, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Bitki Su Tüketiminin Belirlenmesinde Nötronmetre Kullanımı

X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009 Creative Commons License

Öğrenci Başarısında Dikey Geçiş Sınavının Etkisi

1. Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 27 - 29 Mayıs 2009, ss.2657-2666

Kitap & Kitap Bölümleri