Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZEL GÜVENLİK ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE YETERLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.6, ss.4242-4247, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MYO’DA GÖREVLİ AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİN İLK YARDIM FARKINDALIĞI

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.5, ss.7301-7306, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Journal of Social and Humanities Sciences Research, cilt.6, ss.4611-4615, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.6, ss.3814-3821, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLENSİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.4, ss.1945-1951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bolonga Sürecindeki Myo’larda Öğrenci Merkezli Eğitim (ÖME) ”Öğretim Elemanı Görüşleri”

Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, cilt.3, ss.51-58, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ELEMANLARINAKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

nternational Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Kocaeli, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

MYO ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK AZİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS(AUTUMN), Yalova, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

MYO ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ENGELLEME DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Marmara Social Sciences Congress (Autumn), Ankara, Türkiye, 01 Kasım 2019

Meslek Yüksek Okullarında Uzmanlaşma Özel Güvenlik Örneği ve Bir Model Önerisi

8. International Vocational Schools Symposium, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.711-715

Yöntici Asistanlarının Meslek Etiğine Bakışlarına İlişkin Nitel Bir Araştırms

8.Inrernational Vocational Schools Symposium, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.703-710

Özel Güvenlik ve Koruma programlarını İncelenmesi ve Müfredat Analizi

8.International Vocational Schools Symposium, Sinop, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2019, cilt.1, ss.716-727

TURİZM GÜVENLİĞİNDE ÖZEL GÜVENLİĞİN ROLÜ

IMASCON2019 BAHAR SOSYAL BİLİMLER, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.901-904

TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİĞİN İTİBARI

IMASCON 2019 BAHAR SOSYAL BİLİMLER, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.897-900

MESLEKYÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 7 - 08 Aralık 2017

Spor Aktivitelerinin Üniversite Öğrencilerinin Başarı ve Motivasyonu ile İlişkisi

IV.ULUSLARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

ÖZEL GÜVENLİKTEGELECEK PERSPEKTİFİ VE BRANŞLAŞMA

3. Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Mart 2013

Özel Güvenlik Görevliliklerinin Mesleğe Bakış Açıları ve Mesleki Sorunlara Yönelik Yaklaşımları

3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu” Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik”, Gaziantep, Türkiye, 1 - 02 Mart 2013, ss.141-153

Özel Güvenlikte Gelecek Perspektifi ve Branşlaşma

3.Ulusal Özel Güvenlik Sempozyumu” Tüm Boyutlarıyla Özel Güvenlik”, Gaziantep, Türkiye, 1 - 02 Mart 2013, ss.321-326

Kitap & Kitap Bölümleri

TURİZMDE GÜVENLİK VE YÖNETİMİ

GÜVENLİK YÖNETİMİ, C.GAZİ UÇKUN-ORKUN KONAK, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, ss.113-130, 2019

TERÖRİZM VE ÖZEL GÜVENLİK

GÜVENLİK YÖNETİMİ, C.GAZİ UÇKUN-ORKUN KONAK, Editör, UMUTTEPE YAYINLARI, Kocaeli, ss.175-194, 2019